Gestió de colònies de gats urbans

L'Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un programa de control higienicosanitari dels gats de carrer, amb la col·laboració d’una protectora d’animals de companyia i persones voluntàries, amb l'objectiu d'afavorir una bona convivència entre els persones i els animals que comparteixen la via pública.

El model de gestió consisteix en la captura, l’esterilització i el retorn (CER) sobre les colònies de gats naturals, que són grups de gats ja existents que conviuen en un espai.