Gavà aparcament

Gavà Aparcament és un servei municipal que gestiona tot l'aparcament regulat en superfície de la nostra ciutat. 

El servei de regulació d'estacionament en la via pública té com a objectiu implementar polítiques de mobilitat sostenible i racionalitzar l'ús de l'espai públic per part dels vehicles privats. Això s'aconsegueix controlant i regulant el temps que els vehicles ocupen una plaça d'estacionament en les àrees designades. 

Actualment hi ha regulades tres àrees:

1. Àrea blava: es tracta d'un estacionament regulat de rotació, on els usuaris i usuàries paguen pel temps que ocupen una plaça d'aparcament. L'objectiu és maximitzar la rotació en zones comercials i en els centres neuràlgics. 

2. Àrea verda: facilita i prioritza l'aparcament dels residents de Gavà. Es tracta d'un estacionament regulat que facilita l'apacament a residents i/o veïns i veïnes de la zona, fomentant l'ús del transport públic més sostenible. Les tarifes varien segons l'usuari o usuària ja sigui resident, veí, veïna o no. Està pensada per a zones residencials pròximes a centres d'atracció de vehicles. 

3. Àrea taronja: garanteix l'aparcament gratuït per als ciutadans i ciutadanes de Gavà a la zona de platges. Es tracta d'un estacionament regulat que permet als residents del municipi estacionar en determinades zones i garantir la seva mobilitat en dies d'alta pressió forana. A més, l'estacionament exclusiu de residents contribueix a la tranquil·litat en l'entorn en reduir el tràfic a la cerca d'aparcament. 

La gestió del servei de regulació i control de l'estacionament cumpleix tot un seguit de línies estratègiques:

1. Millorar la qualitat de l'aire reduint emissions, sorolls i fomentant el transport públic en el marc d'una mobilitat sostenible.

2. Facilitar l'aparcament en àrees d'alta ocupació i forta pressió forana.

3. Reduir el tràfic a la cerca d'aparcament i reduir la congestió en el centre del municipi.

4. Millorar l'aprofitament de les places i augmentar la rotació, la qual cosa beneficia al comerç local i l'economia de Gavà.

5. Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància en aquestes àrees. 

El servei municipal de Gavà Aparcament és gestionat per la Gavanenca de Terrenys i Immobles SA.