Estudis de Detall

 

Els Estudis de Detall són instruments de planificació de caràcter menor per a l'ordenació del territori.

Al marge esquerre podeu consultar els diferents plans especials que afecten la nostra ciutat.