Carta Europea per la Igualtat de dones i homes a la vida local

El municipi de Gavà va signar la seva adhesió a la Carta Europea el dia 4 de març del 2008, amb la voluntat de donar un impuls a les polítiques d'igualtat.

 

Els objectius de la carta són:

- Donar a conèixer el compromís públic i de la ciutadania per la igualtat entre homes i dones.

- Dotar a l'administració local d'una eina per l'aplicació transversal de gènere a tots els àmbits de l'administració.

- Connectar la ciutat de Gavà amb altres ciutats europees intercanviant bones pràctiques al municipi.

 

Text íntegre de la Carta Europea