Us informem que durant el període estival (de l'1 de juny al 30 de setembre), el servei de recollida de restes vegetals es realitzarà en horari de matí.
Cal deixar la pila de poda la nit anterior al dia de servei o abans de les 7h. Us preguem que no feu servir bosses de plàstic ja que no s'accepten a la planta de tractament de poda.

 

Al juny de 2018 es va implantar una millora en el servei de recollida de restes vegetals, que anteriorment funcionava sota comanda (amb trucada telefònica). Atès que amb l'anterior sistema es produïen abandonaments de restes de poda de forma reiterada, es va decidir zonificar el municipi i recollir sistemàticament a la porta de l’habitatge en funció del dia de recollida assignat.

- Zones: Gavà Mar, nucli i barris perifèrics (Bruguers i Sentiu).
- Dos dies de recollida a la setmana a Gavà Mar i un dia per a la resta de la ciutat.
- Màxim volum admès (5 m3)
- Seguiment i proposta de solucions particulars per a grans generadors

Des de l'aplicació del nou sistema, s'ha duplicat la quantitat de restes vegetals recollides pel servei municipal.

Al 2020 es va aprovar una taxa que es calcula en funció de la superfície de jardí o zona enjardinable i que s’aplica a partir de 500 m2.

Descarrega't el tríptic informatiu