Durant el període estival (de l'1 de juny al 30 de setembre), el servei de recollida de restes vegetals es realitzarà en horari de matí.
Cal deixar la pila de poda la nit anterior al dia de servei o abans de les 7h. Us preguem que no feu servir bosses de plàstic ja que no s'accepten a la planta de tractament de poda.

La recollida de restes vegetals funciona per zones en què està dividit el municipi i per les quals es recull a la porta de l'habitatge en funció del dia de recollida assignat. 

- Zones: Gavà Mar (A i B), nucli i barris perifèrics (Bruguers i Sentiu).
- Màxim volum admès: 5 m3
- Seguiment i proposta de solucions particulars per a grans generadors

 

Què es consideren "restes vegetals"?

Són aquells residus vegetals de mida mitjana o gran que poden ser de tipus llenyós i que, per tant, requereixen d'un tractament específic per ser reciclats (trituració).

També es pode considerar residus de poda la gespa i la fullaraca que, per la seva quantitat, no es poden deixar al contenidor d'orgànica.

 

Com funciona el servei?

1. Comprovar la ubicació del vostre habitatge en funció de les zones del plànol, d'aquesta manera sabreu quin dia hi ha servei.

2. Treure les restes vegetals abans del servei (al mati, abans de les 14h). En el periode estival (de l'1 de juny al 30 de setembre), ha de ser abans de les 7 del matí.

3. S'han de col·locar en forma de pila al terra, just davant la façana de l'habitatge. El servei no pot afagar bosses ja que no són admeses a les plantes de tractament.

Al 2020 es va aprovar una taxa que es calcula en funció de la superficie de jardí o zona enjadinada i que s'aplica a partir de 500 m2.