Us informem que durant el període estival (de juny a setembre), el servei de recollida de restes vegetals es realitzarà en horari de matí, a partir de les 7h. Per tant, podeu treure els residus de poda el vespre d'abans del dia de servei que toqui segons la vostra zona.

 

El 18 de juny de 2018 es va implantar una millora en el servei de recollida de restes vegetals, que anteriorment funcionava sota comanda (amb trucada telefònica). Atès que amb l'anterior sistema es produïen abandonaments de restes de poda de forma reiterada, es va decidir zonificar el municipi i recollir sistemàticament a la porta de l’habitatge en funció del dia de recollida assignat.

- Definició de 3 zones: Gavà Mar, nucli i barris perifèrics (Bruguers i Sentiu).
- Dos dies de recollida a la setmana a Gavà Mar i un dia per a la resta de la ciutat.
- Ampliació del volum admès (de 3 a 5 m3)
- Seguiment i proposta de solucions particulars per a grans generadors

Des de l'aplicació del nou sistema, s'ha duplicat la quantitat de restes vegetals recollides pel servei municipal.

Al 2020 s’ha aprovat una taxa que es calcula en funció de la superfície de jardí o zona enjardinable i que s’aplica a partir de 500 m2.

Descarrega't el tríptic informatiu