A GAVÀ RECICLEM L’OLI DOMÈSTIC: NOU SERVEI DE RECOLLIDA D'OLI

PER QUÈ CAL RECICLAR L’OLI DE LA CUINA?

  •  Perquè és un residu altament contaminant si el llencem per l’aigüera o el lavabo. El greix de l’oli obstrueix les canonades i afavoreix la proliferació de microorganismes associats a plagues urbanes i males olors (eutrofització).
  • D’altra banda, si arriba a les aigües fluvials, marines o subterrànies (aqüífers), genera grans impactes ecològics: es forma una pel·lícula flotant que consumeix l’oxigen de l’aigua i provoca la mort dels organismes que hi viuen. I al terra, també destrueix la fertilitat dels sòls.

COM FUNCIONA?

Cal introduir l'oli que generem a la cuina (ja sigui el que ens queda a la paella després d'haver cuinat o el de les llaunes de conserva) en un envàs de plàstic buit (ampolles o garrafes), quan aquest ja estigui fred. Per a fer-ho més fàcil, l’Ajuntament us proporciona un embut que s'acopla a la rosca dels envasos.

Quan l'ampolla estigui plena cal tancar-la bé i dipositar-la a l'interior d'algun dels contenidors de recollida que trobareu a 32 punts de tot el municipi (veure mapa d’emplaçaments).

QUÈ SE’N FA DE L’OLI RECOLLIT?

Quan recollim l’oli separadament i el reciclem, podem obtenir altres subproductes com ara biodièsel (combustible vegetal menys contaminant) o glicerina, base de sabons, lubrificants, ciris, pintures, vernissos, productes de cosmètica i altres productes com ara adobs orgànics.

Punts de recollida d'oli domèstic: