Quins temes són competència de l'OMIC?

Els temes de competència de l'OMIC són:

  • Subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat)
  • Telecomunicacions (telefonia fixa i mòbil, internet, etc)
  • Adquisició de productes de consum tangible (comerç en establiments i fora d'establiments comercials, venda d'automòbils, mobles, alimentació)
  • Serveis professionals (a la llar, i altres)
  • Serveis turístics (bars, restaurants, hotels, agències de viatge...)
  • Reparació (automòbils, electrodomèstics)
  • Tintoreries
  • Transports
  • Salut privada
  • Ensenyament