Consum - Espai Empresa

L’Ajuntament de Gavà, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitza campanyes informatives en matèria de consum adreçat al sector comercial, amb la finalitat de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de consum.

Què ofereix?

  • Inspeccions i assessorament en el compliment normatiu en matèria de consum
  • Activitats informatives adreçades a empresaris i empresàries

Tràmits municipals:

Obtenció de fulls de reclamació i rètol per a indústries i comerços: https://eseu.gavaciutat.cat/web/eseu/catalegtramitsfitxa?p_p_id=56_INSTANCE_pTS9snfp4lWj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&tramit-id=52

Informació bàsica sobre la tramitació de fulls oficials de queixa/reclamació/denuncia: https://eseu.gavaciutat.cat/web/eseu/catalegtramitsfitxa?p_p_id=56_INSTANCE_pTS9snfp4lWj&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&tramit-id=50

Informació d’interès

Síntesi de les obligacions de les empreses: http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-de-les-obligacions-de-les-empreses/

Requisits mínims de consum dels establiments comercials i de serveis: https://www.diba.cat/web/consum/establiments-comercials-i-de-serveis

Agència Catalana del Consum: Informació Empreses: http://consum.gencat.cat/ca/empreses/