Alertes de consum

Les alertes informen de productes que poden generar un risc greu per a la salut i la seguretat de les persones consumidores. Clicant en els enllaços podeu trobar informació de les alertes.

Alertes productes cosmètics

Alertes consum