Des de l'OMIC s'ofereix:

  • Informació i orientació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures 
  • Tramitació de denúncies, queixes i reclamacions presentades per les persones consumidores, així com tramitació de les sol·licituds d'arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
  • Educació i formació en consum com activitats adreçades als centres educatius i a la població en general
  • Informació i suport a les empreses pel que fa al compliment de la normativa i l'arbitratge de consum
  • Campanyes d'inspecció i disciplina de mercat en el sector comercial