Qui pot fer ús del servei?

En el cas de consultes i reclamacions, poden fer ús del servei les persones consumidores i usuàries, ja siguin persones físiques o jurídiques, que hagin adquirit, utilitzin o gaudeixin com a destinataries finals de béns, productes o serveis i que tinguin el domicili a Gavà.

En el cas de les denúncies i queixes, poden fer ús del servei les persones consumidores o usuàries que hagin fet l'acte de consum a Gavà.