Participació d'entitats i ciutadania

Selecció aleatòria de membres del Consell de la Ciutat

El Consell de la Ciutat és el màxim òrgan de participació i de debat de l'Ajuntament de Gavà, sobre els grans projectes  i assumptes públics principals de Gavà. Hi formen part representants municipals, d'entitats i ciutadans i ciutadanes. D'aquests, deu ciutadans i ciutadanes han estat escollits/des aleatòriament d'un registre de ciutadans i ciutadanes que van manifestat la seva voluntat de participar en el Consell de la Ciutat. També s'han escollit de manera aleatòria 10 representants d'associacions i entitats d'entre les inscrites al Registre Municipal d'Associacions que també comunicaren a l'Ajuntament la seva voluntat de participar-hi.

Procés

Les persones i les entitats amb voluntat voluntat de formar part del Consell de la Ciutat s'havien d'inscriure en el Registre de Participació Ciutadana que l'Ajuntament de Gavà va crear amb aquesta finalitat. Els requisits per a fer efectiva la inscripció eren, pel que fa a ciutadans i ciutadanes, ésser major d'edat i residir a Gavà, i respecte de les entitats, la seva inclusió en el Registre Municipal d'Associacions. En tots dos casos, calia presentar la sol·licitud corresponent en el Punt d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Gavà, situat als baixos de la seu municipal a la plaça de Jaume Balmes, s/n, no més tard del dia 13 d'abril de 2005.

Procediment de selecció aleatòria

El Registre de Participació Ciutadana té caràcter permanent. El sorteig per a escollir els membres del primer Consell de la Ciutat es va fer, per mitjans informàtics, el dia 14 d'abril de 2005 tenint en compte les inscripcions realitzades fins al dia immediat anterior. Un cop celebrat el sorteig, es publicà el resultat al Tauló d'Anuncis de l'Ajuntament, a la web municipal i a través de mitjans de comunicació local. També es va comunicar directament a les persones i entitats escollides per confirmar la seva proposta de nomenament com a membre del Consell de la Ciutat i es va sol·licitar a les entitats triades que proposessin el seu o la eva representants.

Membres del Consell de la Ciutat que ho són per selecció aleatòria

 

Ciutadans i ciutadanes per sorteig aleatori
Manuel Sánchez Vázquez
Carmen Cano Guirao
Josep Cardona Cuesta
Julia Rivera García
Mª Jesús Contreras del Pino
Antoni Díaz Ros
Manuel Moruno Hinojosa
Segundo Rodríguez Adalid
Elisabet Pascual Moya
Pablo Jesús Navarro Espinar

En representació de les entitats escollides aleatòriament
Mª Carmen Monteagudo Sebastià (Associació Amics del Museu de Gavà)
Ana Julia Soler Román (Associació d'Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat)
Santiago López Adán (Club de Futbol Sala Gavà)
Pilar Gràcia Macanàs (AMPA IES El Calamot)
Fco. Javier Esteban Martín (Club de Basquet Gavà)
Carlos Javier Huerta Fernández (Casa de Nicaragua del Baix Llobregat Sud)
Maite Casellas Salietti (Amics de la Dansa de Gavà)
Diego Caparrós Asuar (Unió de Botiguers de Gavà)
Fernando Peña González Piñeiro (Associació de Veïns Gavà Mar)
Mª Rosa Ferran Moragues (Associació Clara Campoamor de Gavà)