Espais d’esbarjo per als gossos

Els propietaris de gossos de Gavà disposen de dues zones d’esbarjo per a les seves mascotes: els correcans de la zona del parc del Mil·lenni i de l’Arboretum. Es tracta de dues actuacions emmarcades en el programa Junts fem barri un procés de participatiu pioner en què la ciutadania va decidir, a través del seu vot, les actuacions de millora i manteniment de l’espai públic que calia executar.

El correcan del Parc del Mil·lenni té una superfície de 920 metres quadrats, inclou un tancament baix amb porta, una font per a gossos, i papereres.

El correcan de l’Arboretum té una superfície de 1.100 metres quadrats, inclou un tancament baix amb una porta, la instal·lació́ d’una font per als gossos, bancs i papereres.