Gossos potencialment perillosos

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

Es consideren gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a una de les races següents: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Burdeus, Fila brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull, De Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Tosa Japonès (Tosa Inu), i Akita Inu. Així mateix s’inclouen llurs encreuaments (com és el cas de l’American Bully). Aquest llistat pot ser modificat per l'autoritat competent.

b) Aquells que per les seves característiques racials i d'acord amb la normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i defensa.

d) Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin protagonitzat episodis d'agressions a persones o altres gossos sigui quina sigui la seva raça. En aquest cas, l'Ajuntament podrà determinar la potencial perillositat.

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia de les Comunitats Autònomes, Policia Local i empreses de seguretat amb autorització oficial.