Espai Roca, un projecte de transformació urbana, social i econòmica d'abast metropolità


El projecte promogut per Roca als municipis de Gavà i Viladecans és un exemple d'urbanisme de regeneració urbana d'abast metropolità. Preveu l'actualització d'una zona de prop de 300.000 metres quadrats que ocupa una posició central i connectada al nucli urbà, actualment destinada a activitat productiva que, a causa del canvi de model econòmic i transformació tecnològica, ja no demanda tant d'espai urbà. El projecte és fruit del protocol d'intencions signat l'any 2014 entre la companyia i els dos ajuntaments.

Es planteja  la transformació d'un ús dominant industrial obsolet per un altre d'industrial modernitzat que ocupa menys espai, cosa que permet disposar de més zones verdes i equipaments, altres usos productius com el terciari i de valor afegit, i usos residencials que permetran abordar polítiques d'habitatge assequible, i en el cas de Gavà resoldre la situació de bloqueig pels veïns de la Barceloneta afectats pel PGM de 1976.

El projecte dóna resposta a tres objectius: econòmic, social i de millora de la mobilitat.

. Objectiu econòmic
El sector Roca és un dels grans projectes estratègics de desenvolupament econòmic de Gavà. Garanteix la presència de la companyia al municipi on va néixer amb espais de servei corporatiu i espais de producció. S'hi ubicaran headquarters, showroom, laboratoris i centres d'investigació i formació de l'empresa.
A més s'impulsarà un parc empresarial i d'innovació amb activitats vinculades al sector productiu de Roca.
La modernització del recinte de Roca també es traduirà en un augment d'intensitat en l'activitat econòmica de la resta del municipi i dinamització comercial, especialment en l'àmbit de la Rambla.

. Objectiu social
La renovació urbana permetrà la creació d'un nou parc d'habitatge assequible que estarà connectat amb el teixit residencial actual. A Gavà, es preveu inicialment la construcció de més de 400 habitatges, dels quals prop de 200 seran protegits, incloent-hi règim de venda i de lloguer.
També es contempla la relocalització dels veïns del barri de la Barceloneta, afectats urbanísticament, amb la possibilitat d'ubicar-se en el mateix sector.
Amb els nous usos apareixeran també nous espais per a equipaments i espai públic, no només per als nous residents sinó per al conjunt de la ciutadania gavanenca.

. Objectiu mobilitat
Pel que fa a la mobilitat la transformació d'aquest sector permetrà millorar la permeabilitat viària continuant l'avinguda Riera Sant Llorenç fins a la zona del Parc Empresarial de Gavà. S'incrementaran el nombre de passos per superar la barrera del tren, i s'enfortirà la xarxa viària del conjunt del municipi.
Atenent la ubicació de l'estació de ferrocarril a tocar del nou planejament, també es resoldrà la intermodalitat entre aquest sistema de transport i altres modes de transport públic i privat.

Coneix el projecte

Avanç de planejament

Document comprensiu del avanç de planejament

Reportatge El Bruguers

Vídeo Gavà Televisió

 

Informació i consulta

El primer tràmit de modificació de planejament urbanístic va ser aprovat al Ple municipal d'octubre, sessió en què també es va donar llum verda a un procés d'informació i consulta que respon a la voluntat del govern municipal de copsar l'opinió de la ciutadania i recollir les seves aportacions i suggeriments.

El procés es va engegar el 18 de gener, amb una presentació pública de l'alcaldessa, Raquel Sánchez, al Nou Espai Sant Jordi. El 10 de març es va celebrar un Fòrum Ciutadà obert a tothom que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Gavà, de l'alcalde de Viladecans i d'experts en projectes d'innovació i transformació urbana, construcció de ciutat i implicació social.

El període d'informació i consulta clourà amb la públicació d'un document de síntesi de les valoracions i suggeriments aportats, que s'incorporaran a la modificació del Pla General Metropolità com a Memòria de participació ciutadana.

Anunci exposició pública

Programa de participació ciutadana

Dóna la teva opinió