177- Modificació dels usos urbanístics del Pla General Metropolità, àmbit Rambla i illa de vianants