Parc de la Torre Lluc

Un dels espais públics més emblemàtics i utilitzats pels gavanencs i les gavanenques

 

El Parc Municipal de la Torre Lluc és un espai per a la trobada, l'oci, el repòs i les noves tecnologies. Després de la remodelació integral s'ha convertit en un espai ampli i obert que al subsòl acull un aparcament públic.

 

Un edifici de serveis destaca pel seu disseny i la incorporació de les noves tecnologies. De façana emmirallada, l'edifici incorpora dos elements singulars: un porxo que fa d'entrada a l'espai central de la plaça i una gran pantalla de LED on es projecten pel·lícules, activitats en línia, etc.

 

El parc també s'ha potenciat com a zona d'estada, a l'ombra dels arbres i amb un mobiliari urbà que fomenta les relacions socials. La connexió entre el parc i el Museu és molt evident, en haver-se obert la zona porticada de la Torre Lluc.

 

El parc ha mantingut i potenciat el passeig de xipreres centenaris, una avinguda que separa la plaça central i la zona més tova i verda que congrega la zona de jocs infantils i de passeig.

 

La Torre Lluc

 

La construcció de l'actual edifici data de 1799 i la propietat, de Joan Ferrer,  s'estenia des de l'actual Rambla fins al carrer de Sant Nicasi, i des de l'actual carrer de la Mare de Déu de Bruguers fins al carrer de Sant Pere. L'any 1822 l'edifici passa a mans  de Joan Baptista Paris que restaura la façana. El seu succesor traspassa tots els drets a Melcior Planas i Crehuet a qui correspon l'enjardinament de la finca.

 

L'any 1847 passa per herència a Gertrudis Baus i la seva filla contrau matrimoni amb Salvador Lluch Puigmartí. Entre 1872 i 1925 als terrenys de la propietat es realitzen diverses transformacions urbanístiques: s'obren els carrers de Sant Isidre, del Centre, de Sant Josep i de Marc Grau i es comença a perfilar la plaça Dolors Clua.

 

El 1936 el Comitè de Milícies Antifeixistes requisa l'edifici i el 1939 la  propietat torna als Lluch. Després d'un llarg període d'abandó, el 1975 l'Ajuntament compra la  casa, que esdevindrà seu del Museu de Gavà, i els jardins, que  es convertiran en parc públic.