Verd Urbà i Biodiversitat

A Gavà avaçem cap a un equilibri entre l ́activitat de la ciutat i la preservació de la biodiversitat, impulsant la conservació de la flora i la fauna, i dels hàbitats on viuen.

Renaturalitzem la ciutat per afavorir la biodiversitat i per omplir de vida el verd urbà.

Els espais verds són els grans pulmons de la ciutat, ens ajuden a equilibrar les condicions ambientals i contribueixen a la reducció de les partícules en suspensió a l'aire i del soroll. Són l ́habitat de petits mamífers, ocells, ratpenats, insectes, que els proveeixen d’aliment, els serveixen de corredors i en milloren la biodiversitat de l’ecosistema. El verd ens aporta beneficis per a la salut i qualitat de vida, constitueixen llocs a l'aire lliure que afavoreixen els vincles socials entre el veïnat, fomenten la convivència i l'oci dels ciutadans.

Compromesos amb el verd i la biodiversitat, des de el servei de jardinería de PRESEC ens encarregem de la salut i la conservació dels espais verds, parcs i jardins, parterres, jardineres, i els arbres de la ciutat; amb criteris que fan el verd de Gavà més sostenible i més respectuós amb el medi natural. Ens ocupem del manteniment preventiu i periòdic, mentre que d’altres s’han de fer de manera correctiva, per fer front a l’impacte d’accions incíviques.

Entre d ́altres actuacions cal destacar la gestió i el manteniment de l’arbrat urbà amb nous criteris de poda, la reposició dels exemplars perduts i la plantació anual de més arbres. La introducció de diversitat vegetal, fent servir plantes autóctones i/o que afavoreixen els polinitzadors, així com els insectes beneficiosos per fer una gestió integrada de plagues, prioritzant la lluita biològica. El control de herbes sense fer servir herbicides químics com el glifosat.

Alguns aspectes introduïts en els darrers anys són el desplegament de sistemes intel·ligents per a gestió de la xarxa de reg i l ́utilització d ́aigues regenerades, per tal d’aconseguir una utilització dels recursos hídrics més sostenible. El foment de la renaturalització de la ciutat i la instal·lació d’hàbitats per a fauna en espais urbans, amb l ́instal.lació de capses niu per a ocells i ratpenats, hotels d ́insectes i menjadors.

Des de PRESEC treballem per un Gavà més verd, més saludable i més sostenible.

Si voleu col·laborar amb el manteniment de la ciutat, podeu fer servir el canal de Whatsapp obert a la ciutadania. 639 94 54 86.