A banda de tots els serveis esmentats, són imprescindibles el taller mecànic per al manteniment de la flota de vehicles i el magatzem dels materials per al funcionament de tots els serveis.

I, finalment, el Departament d’Administració i d’atenció a la ciutadania.