Porta a Porta Mas Bruguers i La Sentiu

Al juliol de 2018 es va iniciar el servei de recollida de residus Porta a Porta al barri de Mas Bruguers. Seguidament, a l'octubre del mateix any, es va implementar aquest servei al barri de La Sentiu

En aquests barris es recullen les fraccions d'orgànica i resta, mentre que les altres fraccions de reciclatge (plàstics, paper i cartró i vidre) van a les àrees d'aportació de la via pública. Es compta amb el següent calendari: 


El veïnat ha de treure el cubell abans de les 9h del matí (ho pot fer la nit anterior), ja que el servei de recollida és diürn.

Pel que fa residus de tèxtil sanitari de tipus bolquer, atès que pot ser necessària la seva recollida diària, es poden treure en una bossa identificada amb un adhesiu. Cal sol·licitar l'adhesiu expressament a través del correu residus@gava.cat o bé trucant a PRESEC (93 633 32 65).