Porta a Porta Les Panes-American Lake

Al desembre de 2020 es va implantar aquest sistema de recollida de residus als barris de Les Panes i American Lake. 

Es va realitzar un procés de priorització i l'opció més votada va ser la recollida de 2 fraccions (Orgànica i Resta). Així doncs, les fraccions de Plàstics, Vidre i Paper/Cartró ara per ara es continuen recollint en àrees de contenidors.

Igual que als barris de Bruguers i La Sentiu, el servei de recollida és diürn, de dilluns a dissabte a partir de les 9h.

Consulteu l'àmbit de la recollida: