Plagues i animals indesitjables

En aquest apartat trobareu el que coneixem com a plagues (rates, paneroles, mosquits, etc.) i d'altres animals que, sense estar catalogats així, causen molèsties o un perjudici a les persones o a l'entorn (com és el cas dels coloms).