Control de mosquits

L’Ajuntament de Gavà manté un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, qui a través del Servei de Control de Mosquits realitza les accions preventives i les inspeccions i recomanacions necessàries. El control sobre les poblacions de mosquits que es fa al terme municipal de Gavà utilitza mètodes biològics que actuen només sobre les larves, no sobre els mosquits. Els mètodes biològics no comporten perjudicis per a la salut dels organismes vius ni es disseminen per l'aire, ja que s'apliquen a l'aigua on es desenvolupen les larves.

La diversitat dels espais on cria fa que sigui inviable fer tractaments larvicides que, a més, tenen una durada molt limitada. La millor manera per combatre'ls és prevenir la seva aparició

Recomanacions per a la ciutadania

El mosquit tigre cria a casa teva o a la del teu veí, i només ho fa en recipients petits amb aigua estancada. En trobaràs les larves en gerros de flors, plats sota testos, bidons, pots, llaunes, canaleres obstruïdes, safarejos sense buidar i en tota mena d’objectes que es puguin omplir d’aigua.

Per tant:

  • Evita la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua
  • Si en trobes, llenca’n l’aigua a terra i posa’ls cap per avall perquè no es puguin tornar a omplir
  • En el cas de recipients que no es puguin buidar o retirar, canvia’ls l’aigua setmanalment
  • Usa la imaginació, cerca on hi pot haver aigua al teu pati, terrassa o jardí. Pensa en llocs petits, amb poc més que un didal ja n’hi ha prou.
  • Parla amb els teus veïns perquè tots feu el mateix

Informació sobre el mosquit tigre