Són moltes les persones de Gavà que han manifestat la voluntat d’ajudar al poble ucraïnès.

La millor manera de fer-ho és amb una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació. Els comptes oberts són:

• BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531
• CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627


L'Ajuntament de Gavà ha fet una aportació extraordinària i urgent de 3.000€ per contribuir a donar suport a la població víctima d’aquest conflicte armat, facilitant una resposta humanitària eficaç, àmplia i oportuna a les zones afectades.


Les aportacions econòmiques es destinaran a:
- Assistència en rutes de fugida.
- Desplegament d'assistència humanitària i sanitària en territori ucraïnès.
- Accions de suport a municipis dels països de primera acollida.

També podeu fer aportacions econòmiques a entitats que treballen amb garanties en el terreny.

Podeu consultar-les a: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/

 

L'ajuda econòmica és la via més efectiva, segura i amb més garanties per fer ajudar el poble ucraïnès. Les campanyes de recollida d'aliments, roba o medicaments tenen la dificultat del transport, del cost i del temps. Recomanem vehicular qualsevol tipus de suport a través d'entitats i ONG especialitzades.