Termini de vigència de les sepultures

Termini de vigència de les sepultures (nínxols i/o columbaris)

L’ordenança del cementiri municipal de Gavà estableix un termini de concessió administrativa segons tres modalitats:

 

 1. Concessió del dret amb caràcter permanent:
 • Termini de concessió: 50 anys
 • Sol·licitud de pròrroga de la concessió: 25 anys
 • Transcorregut el termini: sol·licitud renovació de la concessió de la mateixa sepultura

 

 1. Títol funerari denominat de propietat:
 • Termini de concessió: 99 anys. Drets funeraris adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reglament de patrimoni dels ens locals (3 de desembre de 1988).
 • Transcorregut el termini: renovació de la concessió de la mateixa sepultura per un termini de 50 anys
 • Sol·licitud de pròrroga de la concessió: 25 anys

 

 1. Concessió del dret amb caràcter temporal (lloguer):
 • Termini: 10 anys
 • Transcorregut el termini: sol·licitud canvi de condició d’ús temporal a permanent. Termini: 40 anys

 

D’acord amb la disposició transitòria de l’Ordenança del cementiri municipal de Gavà, el còmput dels terminis de la concessió del dret de les construccions funeràries del cementiri de Gavà, s’iniciaran a partir de la data de la primera inhumació, o en el seu defecte, de la seva adquisició.