Serveis Funeraris

D’acord amb la normativa vigent, en el moment en què es necessiti contractar els serveis funeraris, cal tenir en compte la informació següent:

  • Es pot escollir lliurement l’empresa funerària fins i tot quan el servei quedi cobert per una entitat asseguradora que haurà de posar a disposició de les persones afectades una relació d’empreses prestadores de serveis funeraris.
  • Es pot contractar lliurement amb diferents entitats prestadores de serveis funeraris la realització per separat de les diverses prestacions que la funció de transport du associada.
  • Es poden contractar els diferents articles i serveis a diverses empreses funeràries.

En compliment de l'article 3.2 de la Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre serveis funeraris, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei, l'Ajuntament de Gavà posa a disposició de les persones interessades les tarifes comunicades per l'any en curs per les empreses de serveis funeraris que operen a Gavà.

Tarifes

Tanatori Gavà-Castelldefels