Parc Empresarial Gavà

El Parc Empresarial de Gavà està composat per sis polígons d'activitat econòmica:

  • Les Massotes 
  • La Post
  • Les Parets
  • El Camí Ral
  • El Regàs
  • La Marina

La ubicació del PEG és excepcional ja que es troba a menys de cinc minuts de l'Aeroport, del Tren d'Alta Velocitat, i a 15 minuts del Port de Barcelona. Això fa del Parc Empresarial Gavà (PEG) una ubicació idònia per a les empreses que s'instal·len a l'àrea de Barcelona.

Actualment, hi ha 265 empreses ubicades al Parc Empresarial Gavà (PEG), el 60 % de les quals són indústries i el 40 % restant empreses de serveis. Aquestes empreses donen feina a unes nou mil persones, aproximadament.

D'altra banda, cal destacar el fet que el 73 % del total de les empreses opinen que estar ubicades a Gavà és un avantatge, atesa la seva proximitat a les grans infrastructures i a Barcelona.