Gavà

Notícies

null Audiència pública pressupostos 2024, finalment a les 18.30 h

Audiència pública pressupostos 2024, finalment a les 18.30 h

Tindrà lloc el 18 de gener a les 18.30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Gavà


L'Ajuntament convoca l'Audiència Pública de Pressupostos per l'any 2024 el proper 18 de gener a les 18.30 hores a la Sala de Plens.

L’Audiència Pública és un acte participatiu i obert a tota la ciutadania, reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de les qüestions més significatives per a la ciutat. 

L'Ajuntamentent de Gavà va celebrar un Pla Municipal el dia 21 de desembre de 2023, on es va aprovar inicialment el Pressupost de 2024 i que obre un període d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva, en el qual es poden formular al·legacions. Un marc apropiat per convocar una audiència pública a fi de copsar les opinions dels ciutadans i de les ciutadanes respecte de l'elaboració i la distribució pressupostària. A l'Audiència Pública s'explicaran els principals eixos dels comptes públics per enguany. El Pressupost Municipal és una de les eines principals de gestió per implementar polítiques, programes i serveis locals. 

La Participació Ciutadana

Hi ha diferents maneres de participar-hi:

  • Formular preguntes o aportacions a través de la plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix fins 24 hores abans de la sessió, és a dir, fins dimecres 17 de gener a les 18.00h. Ja es poden formular aquestes preguntes o propostes si es té 16 o més anys i està empadronat o empadronada al municipi. Les preguntes o aportacions seran contestades o comentades en l’ l'Audiència, dijous 18 de gener, a partir de les 18.30 h. Igualment la persona que ha fet l’aportació, els dies posteriors a la celebració de l'Audiència, rebrà per escrit, a través de la Plataforma digital, la resposta a les qüestions formulades.
  • Intervenir al torn obert de paraules a la sessió presencial de l’Audiència Pública el dijous 18 de gener, a partir de les 18.30 h, a la sala de plens de l'Ajuntament, exposant en directe les preguntes o propostes que es vulguin plantejar relacionades amb el Pressupost.  

Més informació dels pressupostos per l'any 2024