Gavà

Notícies

null L'Ajuntament de Gavà convoca Audiència Pública del Pressupost 2022

L'Ajuntament de Gavà convoca Audiència Pública del Pressupost 2022

La ciutadania podrà fer preguntes de manera telemàtica


Dimecres, 15 de desembre, a les 18 h, l’Ajuntament de Gavà convoca l’Audiència Pública del Pressupost per a l’any 2022. L’Audiència Pública és un acte participatiu i obert a tota la ciutadania en què es realitza la presentació pública de les qüestions més significatives per a la ciutat i posterior debat. Posteriorment, el Pressupost Municipal 2022 es sotmetrà a votació al Ple de l’Ajuntament de Gavà el pròxim dia 16 de desembre.

 

L’Audiència Pública és un mecanisme de participació de la ciutadania i les entitats del municipi per a la formulació de propostes a l’Ajuntament i tanmateix per a respondre i escoltar els seus suggeriments.

 

El Pressupost Municipal constitueix l’element vertebrador de la gestió local on es reflecteix la previsió d'ingressos i les despeses que han de permetre la realització dels projectes previstos per a l'any vinent. La seva aprovació inicial obre un període d'exposició pública previ a l'aprovació definitiva, període en el qual es poden formular al·legacions i que esdevé un marc apropiat per convocar una audiència pública a fi de copsar les opinions ciutadanes respecte l'elaboració i la distribució pressupostària.

 

La Participació Ciutadana

 

La participació serà telemàtica. Hi ha diferents maneres de participar-hi:

 

  • Formular preguntes o aportacions a través de la plataforma digital Gavà Participa, Gavà Decideix fins 24 hores abans de la sessió, o sigui, fins dimarts dia 14 de desembre a les 18.00 h. Les preguntes o propostes es poden formular si s’és major de 16 anys i es resideix al municipi. Les preguntes o aportacions seran contestades o comentades en l’ l'Audiència el dia 15 de desembre en el decurs de l’acte. Igualment la persona que ha fet l’aportació, el dia posterior a la celebració de l'Audiència, rebrà per escrit, a través de la Plataforma digital, la resposta a les qüestions formulades.

 

  • Intervenir al torn obert de paraules a la sessió per videoconferència de l’Audiència Pública el dimecres 15 de desembre, exposant en directe les preguntes o propostes que es vulguin plantejar. Per fer-ho, cal emplenar aquest senzill formulari d'inscripció abans de dimarts 14 de desembre a les 18.00 h. Qui s’inscrigui rebrà per correu electrònic l’enllaç per connectar-se a la videoconferència.

 

 

Transparència i retiment de comptes

 

La web de pressupostos transparents és una eina de consulta i seguiment on es mostra com es distribueix el pressupost, d’on vénen els ingressos i a què es destinen les despeses municipals. Es pot consultar en aquest enllaç.

 

Podeu adreçar qualsevol consulta a participa@gava.cat