Gavà

Notícies

null Canvis en la gestió i recaptació d'impostos i taxes municipals

Canvis en la gestió i recaptació d'impostos i taxes municipals

Des de l'1 de gener, l'Ajuntament amplía la delegació de tributs a l'ORGT de la Diputació


Des de l’1 de gener, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona té delegats els tributs municipals següents:

 • Impost de Béns Immobles (IBI) urbana i rústega
 • Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues)
 • Taxa d’Escombraries domiciliàries i comercials
 • Taxa de Recollida de restes de jardineria
 • Taxa del Cementiri Municipal
 • Taxa de Sanejament
 • Taxa d’Entrada de Vehicles (guals)
 • Taxa del Mercat Setmanal
 • Taxa de Terrasses (exemptes el 2021)

 

Aquests tributs s’afegeixen a la gestió i recaptació que l’ORGT ja feia fins ara:

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Impost sobre Construccions

 

QUÈ SUPOSA AQUESTA DELEGACIÓ?

 • Tots els avisos de cobrament dels rebuts de l’any 2021 dels esmentats impostos i taxes seran notificats per l’ORGT
 • Les gestions associades a aquests tributs s’han de tramitar a l’ORGT:

      - Fraccionaments

      - Domiciliacions bancàries

      - Bonificacions de l’IBI, de la taxa d’escombraries i altres

      - Autoliquidacions de plusvàlues

      - Dades fiscals i canvis de titularitat

 • Com tramitar-les?
 • A través del web https://orgtg.diba.cat
 • Demanant cita prèvia a l’oficina de l’ORGT de Gavà (carrer del Centre, 27):
  • 934 729 241 / 674 797 228
  • orgt.gava@diba.cat

 

CANVIS EN ELS TERMINIS DE PAGAMENT

 • El cobrament dels rebuts domiciliats de l’IBI per a 2021 serà els mesos de maig, juliol, octubre i desembre
 • La resta de tributs no canvien els seus períodes de cobrament

 

Consulteu el calendari fiscal

 

CONGELACIÓ D’IMPOSTOS I TAXES

 • Recordeu que per a l’any 2021, l’Ajuntament ha congelat tots els impostos i taxes municipals, que mantenen els mateixos imports que el 2020
 • També es mantenen les bonificacions i ajudes fiscals
 • El 2021, els bars i restaurants queden exempts del pagament de la taxa de terrasses, per pal·liar les conseqüències de les restriccions provocades per la pandèmia i mentre no recuperin l’activitat habitual