Gavà

Notícies

null Ajuts per les activitats d’estiu

Ajuts per les activitats d’estiu

Fins al 31 de maig es poden sol·licitar les subvencions, preferentment de forma telemàtica o amb cita prèvia a l’Ajuntament de Gavà


L’Ajuntament atorga, un any més, ajuts econòmics a les famílies per tal que infants i joves puguin gaudir de les activitats infantils i juvenils programades per aquest estiu en col·laboració amb les entitats de lleure, clubs esportius, entitats de lleures, AFA’S i escoles d’art.

Subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’en­torn escolar ‑ Línia 5. Activitats d’estiu

 

L’import de la beca pot ser de fins a un màxim del 100% del cost de l'activitat per a un màxim de cinc setmanes i dependrà de la puntuació obtinguda.

PUNTUACIÓ

IMPORT MÀXIM

10 punts o més

100%

8-9,99 punts

80%

6-7,99 punts

60%

4-5,99 punts

40%

2-3,99 punts

20%

 

S’hi poden acollir els infants empadronats a Gavà que tinguin entre 3 i 16 anys i que estiguin cursant de I3 a 4t d’ESO l’any de la convocatòria.

Les condicions per poder accedir-hi és tenir un nivell de renda de la unitat familiar inferior als següents ingressos:

NOMBRE DE PERSONES/FAMÍLIA

LLINDAR MÀXIM

2

15.935,46€

3

19.919,33€

4

23.903,19€

5

27.887,06€

6

31.870,92€

7

35.854,79€

Una vegada comprovats els ingressos, es valoraran els aspectes següents:

• Que els dos cònjuges treballin

• Família monoparental

• Tenir més d’un fill en edat escolar (I3 a 4t d’ESO)

• Condicions de discapacitat del beneficiari o germans de més d’un 33%

• Família nombrosa

• Acolliment d’infant

• Necessitat prescrita pels serveis socials

• Haver tingut beca menjador durant el curs escolar de l’any de la convocatòria en

el supòsit que l’activitat escollida disposi de servei de menjador

 

Subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’en­torn escolar ‑ Línia 6. Suport inclusió en casals d’estiu

 

També hi ha subvencions de suport a la inclusió per a joves i infants entre 3 i 18 anys que estiguin empadronats a Gavà, matriculats en una escola d’educació especial o siguin alumnes d’un SIEI a l’escola ordinària i matriculats en una activitat d’estiu en un centre del municipi i col·laborador amb l’Ajuntament de Gavà.

L’import de la beca pot ser de fins a 400 € per setmana. L’ajut l’ha de demanar la família directament.

Es valoraran les necessitats dels infants i els joves, i els recursos necessaris per poder participar en el casal. Es tindrà en compte la seva:

• Autonomia

• Mobilitat

• Capacitat de relació

• Grau de discapacitat

• Altres...

No hi ha un nivell de renda màxim per poder accedir a la convocatòria.

Aquí podeu consultar totes les activitats d’estiu que ofereix tant l’Ajuntament com les entitats de lleure, clubs esportius, escoles d’art i AFA’S de la ciutat.