Gavà

Notícies

null Eleccions al Parlament Europeu, 9 de juny de 2024

Eleccions al Parlament Europeu, 9 de juny de 2024

Servei de consulta del cens electoral


Mitjançant Reial Decret 363/2024, de 9 d’abril, publicat al BOE núm. 93 del 16 d’abril de 2024, s’han convocat Eleccions al Parlament Europeu, que està previst que se celebrin el dia 9 de juny de 2024.

De conformitat amb allò que disposa l’art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, l'Ajuntament de Gavà mantindrà, entre els dies 22 i 29 d'abril de 2024, un servei informàtic de consulta personal de les llistes electorals vigents al municipi. 

La consulta es podrà realitzar, prèvia identificiació de la persona interessada, en els llocs i horaris següents:

Ajuntament de Gavà (OAC)- Plaça de Jaume Balmes s/n

Del 22 al 26 d'abril de 2024 i el 29 d'abril 2024

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores

Seu de la Policia Municipal - Carrer de la Llenya, 2

Dissabte 27 i diumenge 28 d'abril de 2024 de 9 a 14 hores

Durant l’esmentat termini qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades al Cens. Aquesta reclamació es presentarà mitjançant el model oficial de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, directament en l’esmentada Delegació (Via Laietana, 8 de Barcelona). A l’OAC de l’Ajuntament de Gavà també s’admetran reclamacions els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens.

En virtut del que estableix l’art. 41.2 de la Llei Orgànica de règim electoral general, està prohibida qualsevol informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral, tret de les sol·licitades per conducte judicial.