Gavà

Notícies

null T-Metropolitana, una nova targeta sense contacte per a l'ús dels títols socials de l'AMB

T-Metropolitana, una nova targeta sense contacte per a l'ús dels títols socials de l'AMB

Aquesta targeta substituirà la targeta rosa gratuïta, la targeta rosa reduïda i el passi d'acompanyant


L'Àrea Metropolitana està substituint, de manera progressiva, la targeta rosa gratuïta i el passi d'acompanyant per la T-metropolitana, una nova targeta, més moderna, que funciona amb tecnologia sense contacte, de la mateixa manera que ho fa la T-mobilitat.  Així mateix, té més avantatges que les targetes magnètiques que s’han fet servir fins ara.

Posteriorment, quan es pugui carregar la T-4 als canals externs habituals (estancs, quioscos i establiments de travesses i loteries), l’AMB també anirà substituint la targeta rosa reduïda per la T-metropolitana.

Amb aquest canvi, els tres títols socials multiviatge de l’AMB se substituiran per un suport de plàstic de color vermell que serà més fàcil i ràpid de fer servir per als usuaris, que podran moure’s en transport públic pels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona més còmodament. Només hauran d’acostar la seva T-metropolitana a la pantalla dels lectors de targeta sense contacte, els mateixos on es pot validar la T-mobilitat.

A més, serà més resistent i, si s’espatlla, els usuaris en podran demanar una de nova. No caldrà renovar-la cada any i es podrà desactivar en cas de pèrdua o robatori, de manera que en el cas de la T-metropolitana targeta rosa reduïda es conservaran els viatges restants.

Calendari implantació  

En els pròxims mesos, els usuaris que ja feien servir algun dels títols socials de l’AMB rebran automàticament la T-metropolitana a casa. La nova targeta durà incorporat el mateix títol social que els usuaris tenien concedit (targeta rosa gratuïta, targeta rosa reduïda o passi d’acompanyant), i podran fer-la servir així que la rebin, perquè ja estarà activada.

En cas que un mateix usuari tingui targeta rosa i passi acompanyant, rebrà dues targetes T-metropolitana, una per a cada títol que tingui concedit.

D’altra banda, els ciutadans que no siguin usuaris dels títols socials de l’AMB i vulguin sol·licitar-los hauran de recollir els impresos de sol·licitud en qualsevol dels 36 ajuntaments metropolitans o descarregar-los del web tmetropolitana.amb.cat Un cop emplenats, els hauran d’enviar per correu postal o mitjançant formulari web, a l’adreça tmetropolitana.amb.cat

Durant un temps conviuran els sistemes nou i antic perquè el desplegament serà progressiu. Mentre els usuaris actuals no rebin la nova targeta, podran utilitzar el títol de sempre amb tranquil·litat.