Normativa de comerç

Per exercir l'activitat comercial s'ha de complir la normativa general. En aquest document trobaràs la major part d'aquestes normes, tot i que en funció de l'activitat que es desenvolupi n'hi poden haver d'altres d'obligat compliment.

Normativa comerç castellà
Normativa comerç català
Normativa comerç àrab
Normativa comerç anglès
Normativa comerç romanès