Gavà amb les persones migrades

El programa de Nova Ciutadania recull un conjunt de serveis i actuacions orientades a:

  • . Facilitar l'adaptació a la ciutat de les persones nouvingudes a Gavà a través d'actuacions d'acollida
  • . Fomentar l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats
  • , Transmetre els principis d'igualtat en drets i deures
  • , Promoure la convivència en la diversitat

En aquest espai oferim a tothom la informació i recursos de què disposem a la nostra ciutat. Esperem que us siguin d'utilitat.

 

Pla Local de Nova Ciutadania

El Pla Local de Nova Ciutadania de Gavà és un punt de referència de les polítiques d'acollida i integració que es desenvolupen a Gavà i que ha estat consensuat i aprovat per la ciutadania com a fruit d'un procés participatiu.

 

Pla Local de Nova Ciutadania