Seguiment en temps real i diferit de traces radar de l’Aeroport  de Barcelona

Mitjançant aquest mapa interactiu de soroll (webTrak) es pot observar l'activitat de les aeronaus que s'enlairen i aterren a l'Aeroport de Barcelona amb dades de les operacions.

 

Mesurament acústics de l'Aeroport de Barcelona 

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat disposa de terminals de mesurament de soroll (TMR) ubicats a llocs estratègics de la perifèria de l'aeroport per detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus en sobrevolar els micròfons instal·lats a zones estratègiques del seu entorn.

Els TMR que donen resposta a la nostra població són:

TMR-40: Ubicat a Viladecans (Càmping Ballena Alegre), donant resposta a l'impacte acústic per gir a mar.

TMR-41: Ubicat a Gavà Mar (Col·legi Bon Soleil), donant resposta a l'impacte acústic de la configuració Est.

TMR-8: Ubicat a Gavà Mar (Centre Serveis Municipals).

 

Mapa de terminals i informes acústics publicats per AENA

On podem trobar el mapa dels terminals de monitorització de soroll, els nivells acústics desglossats per períodes de dia, tarda i nit, així com consultar els informes acústics que elabora l'aeroport.

 

Portal d'AENA d'informació per a ciutadans

Portal interactiu d'AENA amb la informació relacionada amb l'operativa de l'aeroport i la contaminació acústica.