Consulta del cens electoral

Mitjançant Decret 60/2024, de 18 de març, al DOGC núm. 9125 el 19 de març de 2024, s’han convocat Eleccions al Parlament de Catalunya, que està previst que se celebrin el dia 12 de maig de 2024.

De conformitat amb allò que disposa l’art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, durant el període comprès entre els dies 25 de març a l’1 d’abril de 2024, tots dos inclosos, l’Ajuntament de Gavà mantindrà un servei informàtic de consulta personal de les llistes electorals vigents en el municipi. La consulta es podrà realitzar, prèvia identificació de la persona interessada, en els llocs i horaris següents:

LLOCS:           AJUNTAMENT DE GAVÀ (OAC) - Plaça de Jaume Balmes s/n

                        SEU DE LA POLICIA MUNICIPAL - Carrer de la Llenya, 2

HORARIS:      De dilluns a dijous (dies 25, 26, 27 i 28 de març) de 9:00 a 14:30 hores (OAC).

De divendres a dilluns (dies 29, 30 i 31 de març i 1 d’abril) de 9 a 14 hores (POLICIA MUNICIPAL).

Durant l’esmentat termini qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades al Cens. Aquesta reclamació es presentarà mitjançant el model oficial de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, directament en l’esmentada Delegació (Via Laietana, 8 de Barcelona). A l’OAC de l’Ajuntament de Gavà també s’admetran reclamacions els dies feiners i dintre dels horaris fixats per a consultar el Cens.

En virtut del que estableix l’art. 41.2 de la Llei Orgànica de règim electoral general, està prohibida qualsevol informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral, tret de les sol·licitades per conducte judicial.