Consell i recomanacions

Les diferents mesures i recomanacions que cal tenir en compte estan encaminades a evitar la propagació del virus.

 

Mesures genèriques

 • Només es pot sortir al carrer per anar a comprar, a la farmàcia, al banc. En aquets casos sempre guardant la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries. També es pot sortir a treure el gos.
 • Cal rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida (amb solucions alcohòliques o amb aigua i sabó)
 • Cal evitar el contacte propoer (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences personals.
 • S'ha d'evitar compartir el menjar i estris (coberts, gots, tovallons, modadors, etc) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • No s'han de prendre precaucions especials amb els animals a l'Estat espanyol, ni amb els aliments, per evitar la infecció.
 

 

Treure el gos tenim sempre en compte:   

           - sempre de forma individual

           - a prop del domicili 

           - pel temps imprescindible

 

 

 

 

 

Quan es va comprar

 • Es recomana anar un cop per setmana
 • Planificar la comprar per anar més ràpid
 • Comprar allò necessari
 • Només pot anar una persona
 • Evitar les hores punta
 • Matenir la distància amb altres persones d'1,5 metres
 • Portar les bosses de casa

Consells les comunitats de veïns                                                             

 • Mantenir la distància de contacte, un mínim d'1 metre,

          entre les persones que transiten zones comunes com ara les escales i el portal

        Extremar la neteja diària amb gels desinfectants a les zones més sensibles

 • Clausurar tots els espais comuns: zones enjardinades, àrees infantils, sales...

 

 

Consells gent gran

 

Les persones majors de 65 anys formeu part d’un dels grups més vulnerables al coronavirus. Per això, és molt important que us quedeu a casa durant aquests dies de confinament.

Consulta els consells

 

 

 

 

Sortida amb nens i nenes menors de 14 anys                      

Des del dia 26/04/2020 els menors de 14 anys

 • poden sortir 1 hora cada dia
 • en una ràtio d'1 km del seu domicili
 • sempre s'han de seguir les recomancions

          que diuen les autoritats sanitàries.

Guia de bones pràctiques en la sortida de la població infantil durant l'estat d'alarma

Preguntes sobre que es pot fer i que no en relació a les sortides de menors de 14 anys duran el confitament