A la pàgina web de la Generalitat https://web.gencat.cat/ca/inici pots trobar tota la informació relativa al seguiment de la teva preinscripció.

 

Segon cicle d'educació infantil (P3-P5) i educació primària.

Dades claus del teu calendari

Educació secundària obligatòria.

Dades claus del teu calendari

Batxillerat 

Dades claus del teu calendari

Alumnat que cursa 4r d'ESO i vol accedir a un cicle de grau mitjà

Dades claus del teu calendari

Resta de l'alumnat que vol accedir a un cicle formatiu de grau mitjà (que no cursi en l'actualitat 4r d'ESO)

Dades claus del teu calendari

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà.

Dades claus del teu calendari

Cicles de grau superior i arts plàstiques i disseny

Dades claus del teu calendari

Educació Infantil de 0-3 anys

Dades claus del teu calendari