null Definides les obres de millora a les escoles públiques de Gavà per un import de 300.000 euros

Les actuacions han estat acordades amb les direccions dels diferents centres escolars


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat destinar 300.000 euros al manteniment i millora de les escoles públiques de Primària de la ciutat. Aquesta previsió consolida la dotació pressupostària que es va fer l’any passat. El 2022 aquesta inversió va experimentar un increment de més de 100.000 euros respecte dels exercicis anteriors.

La inversió a les escoles públiques és finançada íntegrament per l’Ajuntament. Les diferents actuacions, que s’executaran a l’estiu, permetran atendre les demandes existents que han estat acordades amb les direccions dels centres educatius.

Part de les obres que es portaran a terme milloraran el control tèrmic amb mesures passives, com són la instal·lació de lames a finestrals orientats a sud o la millora de l’aïllament tèrmic en paraments.

Les obres que es realitzaran són les següents:

 • Escola l’Eramprunyà

 • Instal·lació a façana sud de l’edifici de mòduls de lames orientables d’alumini blanc.
 • Aïllament de tubs situats a la sala de calderes.
 • Substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

 • Escola Jacme March

 • Instal·lació a façana sud de l’edifici de mòduls de lames orientables d’alumini blanc.
 • Substitució d’arrambadors existents de fusta per uns de fenòlics a la planta baixa.
 • Treballs de millora a la xarxa vertical de pluvials.
 • Aïllament dels tubs situats a la sala de calderes.
 • Substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

 • Escola Joan Salamero

 • Instal·lació a façana sud de l’edifici de mòduls de lames orientables d’alumini blanc.
 • Tractament per l’anul·lació de les jardineres existents a la façana sud.
 • Aïllament dels tubs situats a la sala de calderes.
 • Substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

 • Escola Salvador Lluch

 • Substitució de les dues portes d’accés principal a l’edifici nord.
 • Millora del paviment exterior a la façana nord de l’edifici (accés des del carrer de l’Àngel).
 • Eliminació de la tanca separadora del sorral infantil.
 • Millora del sanejament de l’edifici nord.
 • Substitució de llumeneres existents a la pista esportiva.
 • Substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

 • Escola Municipal d’Educació Especial Maria Felip

 • Refer els lavabos de la planta primera de l’edifici sud. Instal·lacions, sanitaris, distribucions interiors i llumeneres noves.
 • Actuació al mur i tanca exterior per garantir la seguretat d’alumnes i vianants anul·lant els escocells existents al mur.
 • Pintura interior de la zona del menjador, cuina i sala de psicomotricitat.
 • Subministrament i instal·lació de sis ventiladors a les aules del centre.
 • Subministrament i instal·lació d’una font al pati exterior.
 • Substitució de les llumeneres de les aules per llumeneres led.

 • Institut Escola Gavà Mar

En aquest centre escolar, que disposa d’un règim diferenciat, el Departament d’Educació de la Generalitat, a petició de l’Ajuntament i l’escola, preveu portar a terme la renovació parcial de la tanca perimetral del pati, substituir-la per una més segura i integrada a l’entorn.