null Gavà recupera el Centre Cultural per a l’ús de la ciutadania

  • El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i l’Ajuntament arriben a un acord per que la propietat de l’equipament passi a ser municipal durant el 2023.

  • El Centre Cultural es modernitzarà i recuperarà el paper d’espai promotor de l’activitat d’oci cultural

 


 

 

 

L’Ajuntament de Gavà i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat han arribat a un acord mitjançant el qual el Centre Cultural ubicat al carrer de Sarrià passarà a ser de propietat municipal i, per tant, es recuperarà per a ús de la ciutadania. L’adquisició de l’edifici i tot el recinte que ocupa es formalitzarà dins d’aquest any 2023, després que els darrers mesos ambdues institucions han estat treballant per establir els termes de l’acord i així poder recuperar els usos culturals i cívic de l’equipament.

La situació i el futur del Centre Cultural era sense dubte una situació que preocupava a l’Ajuntament i amoïnava una gran part de gavanencs i gavanenques, que mantenen vincles personals i emocionals amb aquest espai, que durant més de 65 anys ha vist passar persones, entitats i activitats estretament lligades a la vida cultural, associativa, recreativa, parroquial i eclesial de la ciutat.

Ajuntament i Bisbat volen posar en valor el paper que el Centre Cultural ha tingut històricament a Gavà, i comparteixen la conveniència de reobrir-lo a la ciutadania. Ambdues institucions expressen el desig de fer una societat més justa, on totes les persones puguin gaudir de l’educació, del benestar i del lleure cultural que mereixen, i fan una opció clara per la continuïtat de la cultura en sentit ampli i de la cultura popular en particular, la seva conservació i projecció, i el paper que hi juguen les entitats i els moviments socials que busquen el mateix propòsit. Així mateix, manifesten el desig que la voluntat i el llegat de la senyora Àngela Roca no es perdi i quedi respectat. La recuperació del Centre Cultural i el seu retorn a la ciutadania mitjançant la propietat de l’Ajuntament, així com l’adopció d’un model de gestió municipal, formen part d’aquest camí a recórrer.

Per concretar aquesta actuació, l’Ajuntament abonarà el pagament al Bisbat en un total de sis anys, de manera que la inversió es podrà assumir amb tota normalitat dins de la gestió financera municipal i no suposarà ampliar la ràtio d’endeutament, ja que la despesa es gestionarà dins del pressupost ordinari.

El Centre Cultural es troba tancat des del 2020, a causa de les mancances de l’estat de conservació de l’edifici i diferents perills de despreniment dels sostres que podien posar en perill la integritat de les persones i entitats usuàries. La qualificació urbanística vigent de la parcel·la que ocupa és d’equipament cultural i educatiu, i és voluntat del govern municipal que continuï sent així. Una vegada es concreti l’adquisició, s’iniciarà un procés d’actualització de l’equipament, adaptació a les noves normatives i avaluació de les necessitats, que conclourà amb una rehabilitació total que el modernitzi.

Història del Centre Cultural de Gavà

El Centre Cultural ha estat un espai molt important per a la parròquia de Gavà, i per extensió per la societat gavanenca. La història moderna de Gavà va molt lligada a l’obertura de la fàbrica Roca Radiadors l’any 1917, que va suposar un gran impacte econòmic i social per a la ciutat. Acabada la Guerra Civil, els germans Roca, representats per la “senyora Angeleta” -apel·latiu afectuós amb el que es coneixia la senyora Àngela Roca Soler-, van dur a terme una extensa obra social que va incidir en la represa cultural i associativa del municipi. En la postguerra, lligat a la parròquia de Sant Pere, existia el Patronat Catequístic que acollia diverses activitats de caràcter cultural i esportiu. Amb el temps, aquest va esdevenir insuficient per acollir les activitats que s'hi feien.

Amb l’objectiu de construir un nou centre parroquial, l'any 1951 la senyora Àngela Roca va vendre el solar  que avui ocupa el Centre Cultural, al carrer Sarrià, al llavors Bisbat de Barcelona. I posteriorment el Bisbat de Barcelona va fer construir el Centre Cultural, encarregat a l’arquitecte Ramon Bayó Samsó, cedint la seva gestió a la Parròquia de Sant Pere de Gavà.

El Centre es va inaugurar el 24 de febrer de 1952, sota la direcció de la parròquia de Sant Pere de Gavà, i es va constituir una junta directiva formada per un president, un vicepresident, un secretari, diversos vocals i, com a fundadora i vicepresidenta honorària, la senyora Àngela Roca.

El Centre Cultural va heretar entitats del Patronat Catequístic, com el grup de teatre o l'equip de bàsquet  -que entrenava a la pista poliesportiva del pati-, i en va acollir de noves, com la Sociedad Colombofílica, el grup d'escacs, l'equip de tennis taula o l'Agrupació de cinema amateur. Els caps de setmana s'hi projectaven pel·lícules, fins i tot van organitzar-se sessions de cinefòrum. A l'escenari del Centre Cultural van tenir cabuda nombrosos espectacles, com actuacions teatrals, festivals escolars o el grup benèfic Art i Caritat. Posteriorment, va acollir diferents entitats de cultura popular, com l’Esbart Bruguers i els Bastoners de Gavà, diferents grups teatrals, i més recentment  altres entitats com la Casa de Andalucía.

La propietat de l’edifici i del solar del Centre Cultural, des de la compravenda a la senyora Àngela Roca, ha estat sempre de l’Arquebisbat de Barcelona, avui substituït pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i la gestió, a càrrec de la parròquia de Sant Pere de Gavà. Tot i això, ja en democràcia, s’han produït col·laboracions amb l’Ajuntament. L’any 1991 es va signar un conveni  entre el Centre Cultural, representat per mossèn Jaume Bogunyà com a rector de la parròquia de Sant Pere de Gavà, i el Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Gavà, pel qual el Centre cedia les seves instal·lacions per realitzar espectacles i conferències.

Des d’aleshores, l’ús del Centre Cultural ha estat vinculat a entitats i s’ha dut a terme de manera consensuada entre la Parròquia de Sant Pere i l’Ajuntament de Gavà. Va ser tal la col·laboració, que l’any 2015 l’Ajuntament va finançar, a través d’un ajut de 90.000 euros de la Diputació de Barcelona i mitjançant un conveni amb la Parròquia, l’adequació de tot el sistema elèctric, una actuació necessària per garantir la continuïtat i la seguretat de les activitats d’entitats culturals.

L’any 2020, va haver de quedar clausurat i es van deixar de fer activitats per motius de seguretat.