null L’Ajuntament de Gavà concedeix les beques de suport a les escoles per avançar en la digitalització i la qualitat educativa

Tots els centres educatius públics i concertats que han presentat projectes són beneficiàries de les beques TIE, per un valor total de 168.000€.


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat l’atorgament de la línia d’ajuts extraordinària dirigida als centres educatius d’infantil, primària i secundària finançats amb fons públics. Es tracta de les beques TIE (Tecnologia, Innovació i Espais d’Aprenentatge) que tenen l’objectiu de promoure la digitalització i la millora educativa d’escoles i instituts.

Els catorze centres que han presentat els seus projectes es beneficiaran d’aquesta línia d’ajuts que puja a 168.000 euros. D'aquesta quantitat, 68.000 euros han estat aportats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través del programa "Aprop AMB". La partida neix del romanent de les beques a l’entorn escolar del curs passat; un curs marcat per la pandèmia que va propiciar una davallada de la demanda d’ajuts, especialment dels adreçats a les activitats extraescolars i sortides curriculars.

Tres línies de subvencions

Les beques TIE estableixen tres línies d’ajut. Són les següents:

  • Projectes pel suport tecnològic, per incrementar el grau de digitalització dels centres escolars. Amb aquesta línia es poden comprar dispositius, programari, material pedagògic, llicències digitals o plataformes digitals de l’escola.
  • Projectes d’innovació, per promoure actuacions de millora, sobretot relacionades amb la lluita contra l’abandonament escolar, l’absentisme, la lluita contra la segregació, la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la millora del coneixement d’idiomes, entre altres.
  • Espais d’aprenentatge, per transformar els patis i altres espais de les escoles en “agents educadors”.

L’aportació econòmica que s’atorga a cada centre varia en funció del nombre total d’alumnat, i de la xifra dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que escolaritza per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats.

Pel que fa a Escola Municipal d’Educació Especial Maria Felip , recordar que les necessitats d’aquest centre en matèria de tecnologia i innovació s’atenen directament a través dels pressupostos de l’Ajuntament com a institució que en té la titularitat.

Novetats a la convocatòria ordinària

Les beques TIE s’afegeixen a les subvencions anuals dirigides als centres educatius i les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA).

Fins ara tenien dues convocatòries: algunes línies de les Beques a l’Entorn Escolar i les beques d’entitats educatives. A partir d’aquest curs s’ha creat una única convocatòria: les Beques de Millora Educativa amb un import de 100.000 euros. El termini s’obrirà a principis de 2022 amb les línies d’ajuts següents:

  • Socialització i reutilització de llibres de text
  • Projectes i materials tenològics
  • Projectes d'innovació educativa
  • Suport a les escoles amb SIEI
  • Projectes 360: activitats entorn de l’horari lectiu

Beques per a les famílies

A banda de les beques per als centres educatius i AFA, un curs més l’Ajuntament de Gavà posa a disposició de les famílies les subvencions per a la igualtat d’oportunitats a la infància en l’entorn escolar, dotades amb un total de 170.000 euros i destinades per llibres de text (55.000€), activitats extraescolars (55.000€), sortides escolars curriculars (40.000€) i menjador de llars d’infants (20.000€)

A aquestes línies s’afegeixen les subvencions d’activitats d’estiu i de suport a la inclusió en casals d’estiu per un import global de 56.000 euros. La convocatòria s’obrirà a la primavera de 2022 per:

  • Activitats d’estiu: 30.000 euros
  • Suport inclusiu en els casals d’estiu: 26.000 euros