null L’Ajuntament torna a congelar els impostos i taxes municipals per a 2022 per afavorir la recuperació

. Les ordenances fiscals bonifiquen el 50% de l’IBI als habitatges que incorporin energia solar . La construcció i rehabilitació d’habitatge públic queden exemptes del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública


L’Ajuntament de Gavà congelarà un any més l’Impost de Béns Immobles, tal com es desprèn de la modificació d’ordenances fiscals de 2022 aprovada avui inicialment pel Ple Municipal. També es mantenen els imports de la resta de tributs, entre ells la Plusvàlua, l’Impost de Vehicles, l’Impost d’Activitats Econòmiques, l’Impost de Construccions i la Taxa d’Escombraries.

La congelació dels impostos i taxes municipals, junt amb el manteniment de les ajudes fiscals, té la voluntat i l’objectiu de contribuir a la recuperació social i econòmica de la crisi de la COVID. Això és possible gràcies a una gestió pressupostària rigorosa i eficient, a unes finances municipals sanejades que han permès atendre les noves necessitats derivades de la pandèmia i, a l’hora, afrontar noves inversions sense haver d’augmentar la pressió fiscal.

 

L’IBI amplia bonificacions

El rebut de l’IBI no experimentarà cap canvi. Es tracta de la segona congelació consecutiva i la quarta en els últims cinc anys. Si ens remuntem a 2015, el preu del rebut ha pujat només un 4,1%, molt lluny de l’increment de l’IPC, que va tancar el passat mes de setembre amb un augment del 9,2%.

En 2022 s’afegeix una nova bonificació del 50% de la quota íntegra per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar. Se suma a altres beneficis fiscals ja existents en altres tributs per incentivar la instal·lació de fonts d’energia netes i renovables, i la mitigació i adaptació al canvi climàtic, en consonància amb les estratègies municipals per avançar cap a un nou model d’economia circular i la transició energètica.

S'hi podran acollir els subjectes passius durant els tres anys posteriors a la instal·lació, amb un límit anual d’una tercera part del pressupost i per un import igual o inferior als 300 euros. No podran beneficiar-se del nou l’ajut els habitatges en què la instal·lació de plaques solars sigui obligatòria d’acord amb la normativa establerta.

També es mantenen els mecanismes d’ajudes a diferents persones i col·lectius: bonificacions a famílies nombroses, i a titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral, així com subvencions a persones en atur de llarga durada, a persones grans amb un determinat de renda i a famílies monoparentals.

Un any més, quan concorrin els requisits per gaudir de més d’una subvenció o bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva. Això permet que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l’IBI.

 

Suport a la construcció i rehabilitació d’habitatge protegit

La modificació de les ordenances fiscals per a 2022 també inclou incentius a l’ampliació i millora del parc d’habitatge públic. S’estableix l’exempció de la taxa per ocupacions de l’espai a públic a les obres destinades a la construcció o reforma d’habitatges de protecció oficial, tant en règim de venda com de lloguer.

Per altra banda, se simplifica el tram tarifari de la taxa, que unifica preus independentment del temps d’execució de l’obra, cosa que afavoreix les de llarga durada.

 

Altres novetats

Les ordenances fiscals recuperen la taxa d’ocupació de la via pública a les terrasses de bars i restaurants, que manté els preus vigents en 2019. Aquests establiments havien quedat exempts del pagament de la taxa des de l’esclat de la pandèmia de COVID-19, amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències econòmiques de les restriccions establertes per les autoritats sanitàries. Una exempció que aquest 2021 ha suposat un estalvi per al sector de la restauració d’uns 95.000 euros i que s’ha afegit a altres línies d’ajudes i accions per a la reactivació del sector, junt amb el comercial, petites empreses i persones treballadores autònomes.

Una altra novetat fa referència a l’arrodoniment de les tarifes de prestacions dels serveis de la Policia Municipal quant a la retirada i custòdia de vehicles.

Finalment, s’incorporen algunes modificacions en els textos per adaptar les ordenances fiscals al conveni de delegació de competències de determinats tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o a la normativa estatal vigent. En cap cas, aquests canvis comporten un increment dels impostos i taxes.