null Més suport econòmic per avançar en la digitalització a les escoles i la qualitat educativa

L’Ajuntament obre una línia de beques adreçada als centres educatius públics i concertats, amb una dotació de 182.000 euros


 

L’Ajuntament de Gavà ha aprovat una línia d’ajuts extraordinària dirigida als centres educatius d’infantil, primària i secundària finançats amb fons públics. Es tracta de les beques TIE (Tecnologia, Innovació i Aprenentatge) que tenen l’objectiu de promoure la digitalització i la millora educativa d’escoles i instituts.

Les beques TIE tenen una dotació de 182.000 euros. Una partida que neix del romanent de les beques a l’entorn escolar del curs passat; un curs marcat per la pandèmia que va propiciar una davallada de la demanda d’ajuts, especialment dels adreçats a les activitats extraescolars i sortides curriculars.

 

Tres línies de subvencions

Les beques TIE estableixen tres línies d’ajut. Són les següents:

 • Projectes pel suport tecnològic, per incrementar el grau de digitalització dels centres escolars. Amb aquesta línia es poden comprar dispositius, programari, material pedagògic, llicències digitals o plataformes digitals de l’escola.
 • Projectes d’innovació, per promoure actuacions de millora, sobretot relacionades amb la lluita contra l’abandó escolar, l’absentisme, la lluita contra la segregació, la lluita contra el racisme, la xenofòbia, la millora del coneixement d’idiomes, entre altres.
 • Espais d’aprenentatge, per transformar els patis i altres espais de les escoles en “agents educadors”.

L’alcaldessa Gemma Badia ha anunciat personalment a les escoles públiques i concertades la convocatòria d’aquesta nova línia d’ajuts en les reunions que ha mantingut aquests dies amb les direccions dels centres. “L’acollida ha estat molt positiva. Han valorat l’esforç de l’Ajuntament perquè puguin aprofundir en la digitalització dels centres, crear nous espais d’aprenentatge que promoguin l’educació ambiental i, sobretot, fer front a l’absentisme i a l’abandonament escolar i, reforçar l’aprenentatge de llengües estrangeres”, ha afirmat.

Cada centre rebrà una quantitat fixa, amb un màxim de 13.000 euros. Aquest import s’atorgarà en funció del nombre total d’alumnat, i també de la xifra dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que escolaritza per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats.

 

Novetats a la convocatòria ordinària

Les beques TIE s’afegeixen a les subvencions anuals dirigides als centres educatius i les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA).

Fins ara tenien dues convocatòries: algunes línies de les Beques a l’Entorn Escolar i les beques d’entitats educatives. A partir d’aquest curs es crea una única convocatòria: les Beques de Millora Educativa amb un import de 100.000 euros. S’obrirà a principis de 2022 amb les línies d’ajuts següents:

 • Socialització i reutilització de llibres de text
 • Projectes i materials tecnològics
 • Projectes d’innovació educativa
 • Suport a les escoles amb SIEI.
 • Projectes 360: activitats a l’entorn de l’horari lectiu.

 

Beques per a les famílies

A banda de les beques per als centres educatiu i AFA, un curs més l’Ajuntament de Gavà posa a disposició de les famílies les subvencions per a la igualtat d’oportunitats a la infància en l’entorn escolar.

Fins al 29 d’octubre, està obert el període de sol·licituds de diferents línies d’ajut, de les quals l’infant és el beneficiari, dotades amb un total de 170.000 euros:

 • Llibres de text: 55.000 euros
 • Activitats extraescolars: 55.000 euros
 • Sortides escolars curriculars: 40.000 euros
 • Menjador de llars d’infants: 20.000 euros

 

A aquestes línies s’afegeixen les subvencions d’activitats d’estiu i de suport a la inclusió en casals d’estiu per un import global de 56.000 euros. La convocatòria s’obrirà a la primavera de 2022.

 • Activitats d’estiu: 30.000 euros
 • Suport inclusiu en els casals d’estiu: 26.000 euros