null Un pressupost de més de 58 milions per abordar els efectes de la pandèmia i els projectes de futur

. Es manté la dinàmica creixent dels últims anys amb un increment del 7,3% per impulsar noves polítiques socials i econòmiques . Els comptes fan avançar els projectes estratègics de transformació de la ciutat, amb especial atenció a les polítiques d’habitatge . Es congelen impostos i taxes i es manté la reducció del deute


El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a 2021 manté la dinàmica creixent dels darrers anys amb un increment del 7,3% respecte al de l’any passat. Els comptes municipals pugen a 58.441.342,24 euros, confirmant-se l’evolució positiva dels pressupostos, com es reflecteix en el gràfic següent:

 

 

L’alcaldessa Raquel Sánchez ha afirmat que “aquest és un pressupost marcat pel context actual derivat de la pandèmia. I hem focalitzat una part important de les seves línies estratègiques a afrontar les urgències i les conseqüències socials i econòmiques derivades de la COVID-19. Reforcem les polítiques destinades a les persones i famílies que ho estan passant malament i ens dotem dels recursos necessaris per garantir que el nostre suport arribi a tothom que ho necessiti”.

 

Per a l’alcaldessa, el pressupost de 2021 també serà un instrument útil i responsable per afrontar la recuperació econòmica “per continuar donant ajudant els sectors més afectats per les mesures de contenció del virus i per reforçar els programes destinats a millorar l’ocupació. L’atur ha crescut a la ciutat, com ho ha fet arreu del país, i cal destinar els recursos necessaris per capgirar aquesta situació”.

 

A més prioritzar l’atenció a les persones més afectades socialment per la crisi, el pressupost continua avançant en la millora dels equipaments i dels centres educatius, i consolida les polítiques generadores de progrés social, benestar i igualtat per a les persones i les famílies.

 

Alhora, permetran seguir avançant en la transformació del municipi de la mà de projectes estratègics que refermaran Gavà com a referent de ciutat sostenible, equitativa, equilibrada i generadora de nova activitat econòmica. Entre ells, el Pla Local d’Habitatge que, segons l’alcaldessa, “guiarà el creixement natural de Gavà adaptant-lo al nostre model equilibrat i sostingut. Hem de donar resposta a la demanda d’habitatge que hi ha a la ciutat i a l’entorn metropolità. Demanda d’habitatge assequible i també per a col·lectius com gent gran, joves o persones amb discapacitat”.

 

El pressupost de 2021 també reforça la millora de l’espai públic i les accions en matèria de seguretat i convivència.

 

Tot plegat –segons ha anunciat Raquel Sánchez, amb una congelació dels impostos i taxes municipals “perquè en una situació com l’actual no hem volgut demanar un esforç fiscal més gran a la ciutadania tot i que els recursos són del tot necessaris”. També es garanteix, un exercici més, la reducció del deute.

 

Sánchez s’ha mostrat esperançada en què l’evolució de la pandèmia no obligui a fer canvis en l’estratègia pressupostària. “Amb la prudència i el rigor amb què hem actuat fins ara podrem portar-los a terme i també fer front a les realitats canviants que es deriven d’aquesta situació”.

 

El pressupost de 2021 es debatrà demà en sessió extraordinària que se celebrarà via telemàtica a partir de les 10 h i que es podrà seguir en directe a través de canal YouTube de l’Ajuntament.

 

L’alcaldessa ha destacat l’esforç del govern municipal “per arribar a acords amb la resta de grups municipals i poder sumar les màximes sensibilitats atès aquest moment complicat” i ha apel·lat a la responsabilitat de les formacions de l’oposició “perquè, en definitiva, el pressupost és un instrument al servei de la ciutadania”. En aquest sentit, ha avançat el vot favorable de Junts per Gavà.

 

 

Increment per atendre els reptes actuals i de futur

 

L’increment del 7% dels comptes es destinarà, una vegada consolidades les despeses orientades als serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l’espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica, per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i a l’economia circular, per l’altra.

 

Així, creixen un 16,17% els recursos destinats a l’àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura; i un 13,61% al Desenvolupament del Territori i la Transició Ecològica. Cal fer notar també l’increment del 26,01% a l’àmbit d’Espai Públic. I l’augment del 109,64% a Govern Obert i administració electrònica,

 

Les despeses en béns i serveis augmenten un 2,03%. Les transferències corrents ho fan un 1,37%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10’5 milions a PRESEC i una altra de prop de 1’2 milions a GTI–, i a consolidar les subvencions i els ajuts a la ciutadania.

 

La important aportació a GTI permetrà el desenvolupament de projectes estratègics en l’àmbit territorial del municipi, com són Gavà Ponent, el sector d’activitat econòmica sostenible Els Joncs i l’Espai Roca, i l’execució del Pla Local d’Habitatge. Quant a PRESEC, el pressupost garanteix poder continuar amb la implementació del nou model de gestió de residus i l’aposta per reciclatge, i mantenir les tasques de desinfecció i neteja de l’espai públic per evitar la propagació de la COVID.

 

En el pressupost 2021, el capítol d’inversions s’incrementa un 330,41% donat l’impuls que es vol dedicar als projectes estratègics, com, entre d’altres, la renovació de tot l’enllumenat públic i la nova carretera C-245.

 

El capítol de despeses de personal preveu un creixement del 0,62% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió de vacants i el creixement fruit de nous projectes com la nova escola bressol o la participació en el projecte Gavius.

 

Congelació fiscal

 

Els estalvis generats els darrers anys en la càrrega financera, fruit de les polítiques de reducció del deute permeten afrontar l’increment de la despesa sense que això repercuteixi en la factura fiscal.

 

Així, per a 2021, es congelen tots els impostos municipals, si bé es preveu un increment d’ingressos per impostos directes en un 2,6%. Aquest augment respon a la bona evolució de l’Impost de Béns Immobles, i la delegació de la gestió i recaptació de la majoria de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, a partir de l’any vinent.

 

També es congelen les taxes i es consolida la taxa de recollida i tractament de restes de jardineria, per a propietaris de solars de 500 m2 o més, quedant exempts aquells que acreditin la contractació d’aquest servei a una empresa de jardineria.

 

Es mantenen també les bonificacions i ajudes fiscals actuals. El 2021 els restauradors continuaran quedant exempts del pagament de la taxa d’ocupació de via pública per a les terrasses mentre no recuperin l’activitat habitual.

 

Quant als ingressos, també creixen les previsions dels rendiments patrimonials en millorar les concessions efectuades darrerament. També s’incrementen les transferències i subvencions d’altres administracions en un 5,23%. Així, augmenten les aportacions de la Generalitat de Catalunya per Serveis Socials i Ocupació prop del 30%, i de la Diputació de Barcelona en un 9%.

 

1 milió menys de deute

Els estalvis acumulats els darrers anys, fruit de la bona gestió econòmica, també permeten continuar amb la reducció del deute municipal.

A finals de 2021, es preveu que el deute municipal baixi en termes absoluts més de 956.000 euros i se situï en 20.046.000 euros. La ràtio de deute per habitant entre 2020 i 2021 es reduirà en 20 euros (de 449,07 a 428,62).

La ràtio legal d’endeutament passarà així del 39,92% al 37,32, molt lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals.

 

 

 

LES PRIORITATS DEL PRESSUPOST

 

. ATENCIÓ A LES PERSONES. RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA SOCIAL I SANITÀRIA

 

Les polítiques socials i de serveis a la persona constitueixen el gruix principal del pressupost, amb un 28% del total. S’orienten de forma prioritària a fer front a les conseqüències de la COVID, reforçant el suport a les persones més vulnerables.

 • S’amplien un 300% les partides destinades a Gavà Solidària i al suport a famílies en situacions d’emergència habitacional, amb una dotació de 200.000 euros per a cadascuna d’elles
 • Es destina 1 milió d’euros a reforçar l’atenció domiciliària, un creixement del 44% respecte el 2020. S’amplia la gratuïtat del servei de teleassistència a les persones majors de 75 anys (fins ara per a majors de 80 anys), el que representa un increment del 67%.

 

La pandèmia també ha afectat l’educació i la joventut. Es per aquest motiu que es crea una nova línia de subvencions per projectes i/o compres tecnològiques adreçades a tant a les escoles com a joves amb un import de 116.000 euros. L’objectiu: garantir que infants i joves disposin de material tecnològic adequat per connectar-se als estudis.

 • Creació de la Beca Jove, per a l’alumnat d’estudis postobligatoris, que inclourà tant la de transport, com la nova subvenció per dispositius digitals

 

 • Es mantenen els increments de les beques a l’entorn escolar, amb un pressupost de 411.000 euros que suposa un increment del 19%.

 

Altres accions adreçades especialment a la població jove:

 • Continuïtat del programa d’educadors socials joves per promoure un oci segur i saludable.
 • Ampliació dels serveis i activitats de l’Espai Jove La Casa Gran.
 • Consolidació de la Xarxa de Transicions Escola i Treball.

 

 

El pressupost també garanteix la continuïtat del pla de modernització dels equipaments esportius. Les accions previstes per a 2021 són:

 • Renovar el gimnàs de l’Estadi La Bòbila amb noves màquines i altres millores.
 • Crear d’un circuit de training a l’actual gimnàs de la Zona Esportiva de Can Tintorer.
 • Avançar en el projecte de la Ciutat Esportiva de Can Torelló.

 

Així mateix creixen un 16% les partides d’impuls a les polítiques feministes i de defensa de les persones LGTBI, reforçant el personal del Servei d’Informació a les Dones (SIAD), co del Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI, amb l’objectiu de consolidar la promoció i defensa dels seus drets. També es reforça la formació i inserció de dones en risc d’exclusió a través del programa realitzat conjuntament amb Creu Roja.

 

Altres accions:

 • Increment del servei d’atenció a persones nouvingudes.
 • Elaboració del nou Pla Director de Cooperació.
 • Suport a les entitats i empreses culturals, així com a les escoles d’art.
 • Millora dels equipaments socioculturals, aprofitant la davallada de l’activitat.
 • Millora de la gestió del patrimoni cultural.

 

 

. ENCARANT LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

 

La resposta a l’impacte econòmic de la pandèmia també se situa en primera línia. Amb un pressupost de més de 2,1 milions d’euros, l’Àmbit d’Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la ciutat concentrarà esforços en el suport al teixit econòmic de la ciutat i en els serveis d’ocupació, davant la previsió de destrucció de llocs de treball.

 

Es reforcen els programes, serveis i projectes que, sota la marca “Gavà Impulsa” contribueixen al desenvolupament econòmic de la ciutat, amb la missió de fomentar un model sostenible i d’oportunitats per a tota la ciutadania.

 

 

Empresa i Ocupació

 • Reforç del Centre de Serveis per a l’Ocupació Rosa Luxemburg, posant especial èmfasi en la borsa de treball i ofertes de feina; plans d’ocupació i altres programes referents a la inserció laboral, i capacitació en competències, especialment en habilitats digitals.
 • Acompanyament a les iniciatives emprenedores.
 • Continuïtat del programa Talent a les Aules.

 

Suport i ajuts al teixit productiu

 • Ajuts directes als sector econòmics més afectats per la pandèmia.
 • Consolidació del programa “Made in Gavà”.
 • Desplegament de la Unió de Cooperadors, centre de referència per a la innovació socioeconòmica de Gavà que obrirà les portes el 2021.

 

Comerç, turisme i fires

 • Més suport a l’activitat comercial, acompanyant i dotant de recursos a les associacions per a la seva professionalització i digitalització.
 • Promoció del comerç de proximitat responsable. Acompanyament i orientació als canals digitals.
 • Represa de la Fira d’Espàrrecs i GastroGavà, del Mercat de Sant Nicasi i altres accions vinculades a la campanya de Nadal.
 • Desenvolupament d’un model de turisme sostenible.
 • Més recursos per als mercats municipals, per a la certificació de gestió ambiental EMAS i eines de control d’aforament.

 

Oficina de Desenvolupament Sostenible

La nova oficina ODS Innova aplegarà tots els projectes vinculats amb la innovació, l’agenda 2030, l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, l’estratègia d’internacionalització de Gavà, i la participació en programes europeus.

 • Economia circular: continuïtat del projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona; de la jornada anual “Per una economia circular i competitiva” i del Hub d’innovació en economia circular.
 • Projecte Gavius. liderat per l’Ajuntament de Gavà amb una inversió de 5,3 milions d’euros, finançada en un 80% per la Unió Europea milions, per a la creació un assistent virtual pilot que ajudi a desenvolupar un sistema més intel·ligent i efectiu per a la distribució d’ajudes socials.
 • Programa Intelligent Cities Challenge (ICC)

 

 

. AVANÇANT EN PROJECTES ESTRATÈGICS DE TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE

 

Des de l’àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, i des de l’Oficina de Projectes Estratègics depenent directament de l’Alcaldia, s’abordaran actuacions que contribuiran a fer de Gavà una ciutat més resilient i eficient energèticament, que protegeix la biodiversitat, treballa per a la qualitat ambiental i que camina cap al residu zero. Una ciutat que avança en la transició ecològica, crea noves perspectives d’activitat econòmica, i garanteix el dret a l’habitatge en un entorn saludable.

 

Transformació sostenible i saludable:

 • Gavà Ponent: Sector Ponent, sector d’activitat econòmica ambientalment sostenible Els Joncs, i infraestructura verda Barcelona Gavà Natura, que connectarà la ciutat, l’espai natural del Garraf i el front litoral.
 • Sector Roca.
 • Ciutat Esportiva de Can Torelló.
 • Centre de Mar.
 • Extensió del passeig Marítim.

 

Pla Local d´Habitatge

Definirà les polítiques a desenvolupar en matèria d’habitatge en els pròxims 6 anys i incidirà en les línies estratègiques de futur per garantir el dret habitacional, la regeneració urbana i la rehabilitació i millora del parc d’habitatge.

 • S’ampliarà el parc d’habitatge assequible i social. Un 40% dels pisos de Gavà seran de protecció oficial, amb un aposta creixent pel lloguer assequible. També s’ampliarà el parc d’habitatge dotacional per a col·lectius vulnerables.
 • S’acompanyarà en la rehabilitació d’entorns envellits.
 • Nous programes d’ajuts: “Renovem la Casa” per fomentar la rehabilitació, i ajudes per millorar l’eficiència energètica.
 • Atenció i prevenció de la pèrdua d’habitatge i protecció de les persones residents.

 

Per desenvolupar i garantir el dret a l’habitatge, l’empresa municipal Gavanenca de Terrenys Immobles reforçarà l’Oficina d’Urbanisme Estratègic i crearà el Nou Servei Municipal d’Habitatge, amb una aportació municipal de 1’2 milions d’euros.

 

Altres eixos d’intervenció

 

Naturalització i millores als barris

Es plantegen la creació d’espais verds per avançar en la resiliència a les onades de calor derivades del canvi climàtic. També fer dels barris espais més amables, accessibles, segurs, i saludables, amb espais socials de relació i intercanvi comunitari.

 • Nova C-245, fent de la carretera un passeig amb prioritat per als vianants, el transport públic i la bicicleta.
 • Millora del carrer de Palafrugell, donant continuïtat al pla de millora de l’espai públic a Gavà Mar.
 • Adequació de camins que connectaran el parc del Garraf amb el litoral.
 • Inici d’estudis i projectes per la millora del carrers del Centre, Vandellòs i Ametlla, avinguda de l’Eramprunyà i entorn de la plaça Catalunya.

 

Medi ambient i transició ecològica

S’impulsaran accions per abordar l’emergència climàtica amb mesures d’adaptació i mitigació.

 • Implementació d’accions derivades del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, i del Pla d’Adaptació del Canvi Climàtic.
 • Cicle de l’Aigua: inventari de recursos hídrics, elaboració del mapa de zones humides i seguiment de la qualitat ecològica.
 • Es continuarà treballant en mesures per a l’estabilització de eles platges, i la salvaguarda i protecció de l’activitat agrària.

 

Energia i canvi de model

 • Projecte de gestió responsable i eficient dels boscos que promocionarà l’ús de la biomassa.
 • Foment de les fotovoltaiques i la bioconstrucció, implementant criteris de sostenibilitat en l’edificació i rehabilitació.

 

Biodiversitat

 • Preservació d’entorns naturals i de gran valor ecològic.
 • Millora de camins.
 • Divulgació del medi ambient amb projectes com la Xarxa d’Escoles Verdes.

 

 

. PER UN ESPAI PÚBLIC QUE QUALITAT, SEGUR I AMABLE

 

28 de cada 100 euros del pressupost municipal es destinen al manteniment de la ciutat, una tasca que es realitza de forma directa i amb recursos propis a través de l’empresa municipal PRESEC.

 

El pressupost de PRESEC per a 2021 ascendeix a prop d’11 milions d’euros, registrant un increment de l’1,06% respecte a 2020. L’aportació municipal ascendeix a 10,560.327 euros. La resta provindran de serveis a tercers. Aquesta partida permetrà:

 • Continuar amb la implementació de nou model de recollida i gestió de residus municipals. Contempla la posada en funcionament a partir de juny vinent de la recollida porta a porta dels residus comercials que en una primera fase es realitzarà als principals eixos comercials de Gavà.
 • Garantir els serveis de neteja viària incorporant les tasques de desinfecció de l’espai públic i d’edificis municipals d’acord als protocols establerts per evitar la propagació de la COVID.
 • Millorar el servei de neteja i manteniment de clavegueram.
 • Mantenir els programes de naturalització d’espais urbans i de foment de la biodiversitat, l’ús de la telegestió per a un millor aprofitament de l’aigua de reg.
 • Reposar l’arbrat caigut a causa de la tempesta Glòria amb varietats autòctones més resilients i adaptables a l’espai urbà.
 • Millorar els camis i solars incrementat la freqüència dels desbrossaments.

 

Altres línies d’acció són:

 

Via pública i manteniment

 • Completar les obres de millora de l’accessibilitat dels passos de vianants i nous projectes per a una ciutat més accessible i inclusiva.
 • Millora i rehabilitació de col·lectors de sanejament.
 • Campanya d’asfaltat.

 

Eficiència energètica

 • Substitució de l’enllumenat públic amb lluminàries de tecnologia Led.
 • Més cobertes fotovoltaiques als equipaments municipals.

 

Mobilitat sostenible

 • Transformació de la carretera de Santa Creu de Calafell en un vial cívic.
 • Park&Ride a l’aparcament de l’estació de RENFE per promoure la intermodalitat.
 • Millora del Dispositiu de Mobilitat d’Estiu.
 • Renovació de la senyalització horitzontal i noves millores emmarcades en el nou Pla de Millora de la Seguretat Viària Municipal.
 • Tres nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
 • Renovació de la flota municipal amb vehicles energèticament més eficients i menys contaminants.

 

Protecció Civil, ADF i platges

 • Usos i serveis de temporada de platges adaptats a l’emergència sanitària, reforçant les accions implementades aquest estiu: instal·lació permanent de megafonia amb control telemàtic i contractació de personal informador-controlador, entre d’altres.
 • Elaboració d’un document únic de protecció civil municipal (DUCOPRIM).
 • Reforç de les tasques de manteniment per reduir el risc d’incendis forestals.

 

Seguretat ciutadana

 • Optimitzar i millorar la policia de proximitat.
 • Continuarà la tasca de modernització tecnològica: ubicació de càmeres de vigilància amb lectura de matrícules a tots els barris perifèrics de Gavà; noves eines informàtiques de gestió policial, i actualització de les funcions i eines de l’APP de Seguretat Ciutadana.
 • Concessió del nou servei de grua.

 

Salut Pública

 • Creació de l’oficina de drets dels animals i increment de les partides destinades a la promoure la tinença responsable, i de control de les colònies de gests de carrer.
 • Millora del programa de control de plagues i la comunicació a la ciutadania.
 • Més vigilància i inspeccions als establiments en matèria de salut pública atenent la situació derivada de la pandèmia
 • Des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor es continuarà amb l’optimització de la gestió de consultes i tramitació de queixes. Es posaran en marxa noves activitats de sensibilització adreçades a la població escolar i campanyes informatives per al sector comercial.

 

 

. CONSOLIDANT LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ

 

El 2021 es manté l’aposta política per impulsa i materialitzar el projecte de govern obert. També de reforçar la dimensió de proximitat de l’Ajuntament a la ciutadania, necessitat que s’ha accentuat arran de l’emergència sanitària, i reforçar la participació ciutadana.

 

Principals intervencions:

 • Quarta edició del programa participatiu “Junts Fem Barri”
 • Implementació del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, i del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica post-Covid
 • Avançar en la transparència i el retiment de comptes mitjançant la millora dels entorns web de transparència, dades obertes, pressupost i seu electrònica.
 • Millora en la visualització i publicació de dades al portal Gavà Obert
 • Salt endavant en l’administració electrònica amb nous programes de gestió de comptabilitat i de recursos humans
 • Consolidació del servei OAC 360.