null Raquel Sánchez, elegida membre del Consejo Nacional del Clima

L’alcaldessa hi serà en representació de la FEMP, on ostenta la vicepresidència de la Red Española de Ciudades por el Clima


L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha estat escollida representat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al Consejo Nacional del Clima. La seva designació va tenir lloc a la reunió de la Junta de Govern de la FEMP que es va celebrar el passat mes d’abril, i ara s’ha formalitzat.

El Consejo Nacional del Clima és un fòrum institucional d’àmbit estatal, de participació de totes les administracions públiques, així com de les organitzacions i entitats representatives d’interessos socials i ambientals, per a l’elaboració i seguiment de polítiques relacionades amb el canvi climàtic promogudes per l’Estat.

Aquest organisme està adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. Les seves funcions són:

-Informar i facilitar la participació de tots els agents implicats en l’elaboració i seguiment de les polítiques i mesures sobre canvi climàtic promogudes per l’Estat.

-Conèixer i fer recomanacions amb relació a plans, programes i línies d’actuació en matèria de canvi climàtic.

-Promoure el desenvolupament d’accions, anàlisis, elaboració i difusió d’informació relacionades amb el canvi climàtic.

-Conèixer les polítiques de la Unió Europea, i les negociacions internacionals en matèria de canvi climàtic.

Es tracta de treballar per promoure accions i polítiques de sostenibilitat encaminades a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, i impulsar iniciatives que ajudin a prevenir la contaminació i el canvi climàtic en el marc de les polítiques locals de sostenibilitat i la implementació de les Agendes Locals 21.

El nomenament de Raquel Sánchez com a representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al Consell Nacional del Clima s’afegeix al de Vicepresidenta Segona de la Red Española de Ciudades por el Clima, que aplega ciutats i pobles compromesos amb el desenvolupament sostenible i la protecció del clima.