null L’Ajuntament estableix alternatives per reubicar les activitats de Can Torelló en cas que es perllongui el tancament de la instal·lació

Els clubs podran utilitzar el camp de la Bòbila i es prendran mesures per poder-hi compatibilitzar la pràctica del futbol amb l’atletisme/Es contempla la redistribució d’horaris de Can Tintorer, lloguer d’instal·lacions de futbol 7 i l’ús de Can Sellarès per a beisbol i softbol/Els pròxims dies començaran els treballs de l’estudi per conèixer en profunditat l’abast dels indicis de contaminació del sòl a Can Torelló, avaluar les afectacions i determinar les actuacions a realitzar


L’Ajuntament de Gavà ha presentat als clubs i les entitats un conjunt d’alternatives per reubicar les activitats que es desenvolupen a Can Torelló, en cas que s’hagi de perllongar el tancament cautelar de la instal·lació. Es tracta d’un conjunt de solucions preparades per posar en pràctica si l’estudi de detall sobre la contaminació del sòl confirma que aquest equipament esportiu ha de romandre tancat.

 

Aquest estudi ja s’ha adjudicat a una empresa acreditada per l’Agència de Residus de Catalunya i els treballs s’iniciaran de manera immediata. Es preveu que els resultats es coneguin a finals d’agost o principis de setembre, i serà aleshores quan es determinarà amb tot detall l’abast de la possible contaminació del sòl, l’afectació que pugui haver-hi en els usos de la instal·lació i les accions necessàries per abordar el problema i adoptar les solucions que s’escaiguin.

 

La primera de les solucions per a les activitats de Can Torelló és l’ús del camp de futbol de l’estadi de la Bòbila, que actualment acull els partits del C.F. Gavà i les activitats del Club d’Atletisme. Així, a partir de mitjans de setembre, es podrà utilitzar el camp de futbol de gespa natural. En paral·lel, atès que aquesta superfície es podria malmetre pel fet de tenir un ús intensiu, l’Ajuntament està estudiant la possibilitat d’instal·lar-hi gespa artificial en cas que sigui necessari. L’ampliació dels usos del camp de la Bòbila anirà acompanyat de les actuacions necessàries per protegir la pista que l’envolta i així poder compatibilitzar la pràctica intensiva del futbol amb la pràctica de l’atletisme.

 

 

Les mesures alternatives a Can Torelló també contemplen la redistribució dels horaris d’ús del camp de futbol de Can Tintorer. A més, l’Ajuntament llogarà temporalment instal·lacions privades de futbol 7 per tal de disposar de més opcions.

 

Pel que fa a les activitats de beisbol i softbol, podran dur a terme els entrenaments a les instal·lacions de Can Sellarès, i les competicions en camps cedits pels ajuntaments de Sant Boi i Viladecans.

 

Aquestes mesures s’han comunicat al conjunt de clubs afectats, amb els quals es consensuarà la necessària redistribució d’horaris d’entrenament i competició, establint criteris compartits. L’Ajuntament vol agrair la col·laboració de tots els clubs, dels usuaris i de les seves famílies. La intenció de l’Ajuntament, com es va comprometre des del primer moment, és facilitar el màxim possible les activitats que es desenvolupen a Can Torelló, i que per tant disposin d’espais alternatius i adequats.

 

 

Indicis de contaminació del sòl a Can Torelló

 

Les mesures per reubicar els usos de Can Torelló es prenen davant la possibilitat que aquestes instal·lacions municipals no es puguin utilitzar durant en temps prolongat arran dels indicis de contaminació del sòl detectats i a l’espera de conèixer amb detall l’abast del problema. Cal recordar que coincidint amb el període d’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la COVID-19, i per tant amb les instal·lacions tancades, l’Ajuntament va tenir coneixement dels resultats dels estudis preliminars sobre l’estat i caracterització del sòl de la Zona Esportiva de Can Torelló, realitzats en el marc de la tramitació del planejament urbanístic per a la creació de la ciutat esportiva prevista en aquest espai.

 

Els estudis van indicar que en alguns punts de la zona es detectava presència de metalls i hidrocarburs que podrien estar per sobre dels valors admissibles. Davant d’aquest indici de risc per a la salut, i per evitar qualsevol eventual afectació en les persones usuàries i els treballadors de les instal·lacions, l’Ajuntament va prendre la decisió cautelar i preventiva de suspendre les activitats a Can Torelló i mantenir l’equipament tancat fins que es disposi d’un coneixement més aprofundit del problema i de plenes garanties que es pot fer servir sense cap risc.

 

L’Ajuntament va posar la situació detectada en coneixement de l’Agència de Residus de Catalunya, i tant els estudis realitzats com les accions que s’estan fent es fan amb el vistiplau d’aquesta entitat.

 

La primera actuació és el treball més aprofundit d’anàlisi que permeti disposar d’una mostra àmplia i completa de sondejos a tota la zona. L’objectiu és determinar amb tot detall l’abast de la possible contaminació del sòl i aleshores poder establir les accions necessàries per abordar el problema i les solucions que s’escaiguin. Aquests treballs es realitzaran durant els mesos de juliol i agost. Quan acabin es podrà determinar els passos a seguir tant pel que fa a les intervencions necessàries com a l’afectació en l’ús de les instal·lacions. Serà l’anàlisi detallada el que permetrà determinar quin tipus d’intervenció caldrà fer, ja siguin actuacions concretes en determinats punts on s’hagin establert focus de contaminació, o bé un projecte més ampli de reparació de l’espai.

 

L’Ajuntament no pot aventurar en aquest moment del procés quines decisions concretes caldrà prendre, la seva durada, el cost i les afectacions que se’n derivin. Sí que reitera una vegada més el compromís de màxima transparència i informació al conjunt de la ciutadania, i específicament a totes les persones i col·lectius usuaris de Can Torelló. Així mateix, l’Ajuntament demana comprensió davant d’aquest fet i, sobretot, que no es generin alarmes innecessàries ni es caigui en la imprudència de minimitzar cap risc. Ha estat justament la prudència i el fet de posar davant de tot la salut de les persones el que ha portat a prendre la decisió cautelar de mantenir tancat temporalment Can Torelló.

 

D’altra banda, l’Ajuntament manifesta la voluntat de restablir el funcionament de les instal·lacions quan hi hagi tota la seguretat, i alhora tirar endavant la creació de la ciutat esportiva, un projecte beneficiós per a la Gavà pel que representarà de millora dels equipaments cívics i esportius i de posicionament estratègic de la ciutat com a referent en l’àmbit esportiu. Tant el Can Torelló actual com el futur, tindran més garanties després d’haver detectat aquest problema com, sobretot, després que se’n conegui la dimensió i es facin les actuacions necessàries.