null Canvis en el procés de preinscripció pel curs 2020-2021: la tramitació es fa telemàticament

* El procés per lliurar tota la documentació de forma telemàtica comença demà 13 de maig, les famílies que no disposin de mitjans telemàtics podran fer-ho de forma presencial a partir del dia 19 de maig * L’ajuntament ofereix suport telefònic i telemàtic per fer la preinscripció telemàtica i també habilitarà l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) amb cita prèvia a nivell presencial del dia 19 al 22 de maig (de 16 a 19 h).


El període de preinscripció escolar comença demà dia 13 de maig i es perllongarà fins al proper 22 de maig per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària.

Durant tot el procés, arran de la situació provocada per la COVID-19 i per tal d’evitar contagis, la tramitació serà telemàtica.

Tot i això, del 19 al 22 de maig, ambdós inclosos, les famílies que no disposen d’eines telemàtiques podran fer els tràmits de forma presencial. Per això hauran de demanar cita prèvia al centre triat en primera opció.

Alternativament, podran lliurar la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a la plaça Balmes.

 

Contacte i horaris centres escolars

 

NOM  DEL CENTRE

HORARI DELS ENTRES

CONTACT

 

JACME MARCH

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22   de 9 a 13.30 h

936620197

https://agora.xtec.cat/ceipjmarch/

JUAN SALAMERO

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13 h

936623450 – 679940893

http://www.escolajoansalamero.org/

L’ERAMPRUNYÀ

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

609482251

https://agora.xtec.cat/ceip-eramprunya/

MARCEL.LÍ MORAGAS

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936628251

http://www2.marcellimoragas.cat/

SALVADOR  LLUCH

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936620685

https://agora.xtec.cat/escolasalvadorlluch/

INSTITUT  ESCOLA  GAVÀ MAR

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936451845

https://institutescolagavamar.cat/

INSTITUT BRUGUERS

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936621639

http://www.insbruguers.cat/

INSTITUT  EL CALAMOT

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936334450

http://www.ieselcalamot.com/

IMMACULADA CONCEPCIÓ

Dimarts 19 de 9 a 14 i de 15.30 a 18 hores, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 14 h

936620436

http://www.immaculadaconcepcio.org/

SAGRADA FAMÍLIA

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13.30 h

936381833

https://www.safagava.edu/

SAGRAT COR

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13 h

936620130, 661324116

http://www.sagratcor.net/index.php/ca/

SAN PEDRO

Dimarts 19, dimecres20, dijous 21, divendres 22

de 9 a 13 h

606553455

http://www.sanpedrogava.com/

 

Ajuntament de Gavà

 • Per rebre suport telefònic, cal trucar al servei Gavà T’Ajuda demanant per preinscripció o matriculació escolar. El telèfon és el  932639133
 • Pot fer també  consultes telemàtiques a l’OME al correu electrònic  xarxagavaeduca@gava.cat
 • En cas que no pugui fer-se la preinscripció de forma telemàtica, i un cop valorada la necessitat, es pot demanar cita prèvia per l’OME al mateix telèfon de Gavà t’Ajuda.
 • Tant per la cita presencial amb l’OME com per lliurar la documentació,   les persones interessades s’han de dirigir a Oficina d’Atenció Ciutadana de de l’Ajuntament (plaça Balmes).
  • Del 19 al 22 de maig, de 16 a 19h..

 

Període de tramitació

Del 13 al 22 de maig: ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (llars d’infants públiques i nivells de P3 fins a 4t d’ESO)

Del 27 de maig al 3 de juny: batxillerat

Del 2 al 8 de juny: cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny

Del 10 al 17 de juny: cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny

 

Tràmit telemàtic:

-S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre

-Cal utilitzar el formulari telemàtic

-Enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

 

Tràmit presencial

-Les sol·licituds es podran lliurar de forma presencial juntament amb la documentació que es requereix (fotocòpies i originals)

-Cal demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet.

-La cita prèvia serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia.

- Com a segona opció, cal demanar cita prèvia a l’ajuntament al telèfon 932639133 (servei Gavà T’Ajuda).

 

Baremació:

En tots els ensenyaments obligatoris per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat que són:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare/mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

-Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts

-Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts

-Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts

 • Si el pare, mare o tutor legal reben ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

 

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

Pel proper curs es manté la mateixa zonificació respecte a l’any passat. Hi haurà dues àrees territorials d’influència diferenciades per a educació infantil i primària:

 • Àrea nucli urbà: tots els barris de la ciutat, a excepció de Gavà Mar. Centres afectats: tots els de la ciutat a excepció de l’Institut Escola Gavà Mar
 • Àrea Gavà Mar: inclou el barri de Gavà Mar. Centre afectat: l’Institut Escola Gavà Mar

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

 

 

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària (P3 fins 4t d’ESO) podran formalitzar matrícula del 13 al 17 de juliol-

Els alumnes de primer cicle d’educació infantil (llars d’infants públiques) podran formalitzar la matrícula del 17 al 23 de juny.

Els alumnes de batxillerat podran fer-la del 8 al 14 de juliol- els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre. Els de cicles de grau mitjà i superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.

Podeu consultar el calendari de preinscripció i matrícula per la resta d’ensenyaments a preinscripció.gencat.cat

A causa del tancament de centres per la covid-19, no s’han pogut realitzar totes les jornades de portes obertes. Las informació relativa als centres escolars de Gavà es pot trobar a les webs dels centres escolars. No serà possible realitzar visites als centres.