Activitats que inclou la gestió de colònies de gats urbans

  • stablir un cens de colònies de gats
  • Fomentar la tinença responsable d'animals i evitar l'augment de les colònies per abandonaments.
  • Esterilitzar quirúrgicament els gats adults amb la finalitat de mantenir una població estable
  • Alimentar les colònies de gats de forma controlada.
  • Detectar gats nouvinguts, per tal d'analitzar si han escapat d'una llar i per ajudar a localitzar la família, o bé han estat abandonats. En aquest darrer cas, es faran gestions per esbrinar qui ha abandonat un gat i procedir a les gestions oportunes.
  • Prevenir els problemes entre el veïnat a causa de les colònies de gats mitjançant un gestor mediador de conflictes.
  • Estimular l'adopció de gats que, perquè són petits o bé són adults però dòcils, puguin ser susceptibles de viure en una llar.