La participació dels adolescents és una referència en el marc de les pedagogies actives, aquestes han donat a entendre la participació com a principi educatiu i com una metodologia per afavorir el creixement personal i la construcció de la comunitat.

 

Es tracta d'un projecte que genera l'oportunitat de tenir als joves com a paràmetre d'avaluació i canvi per a la ciutat, amb la perspectiva que una ciutat de pau i convivència apte per ells, és una ciutat millor per a tots i per tant de molta més qualitat.

 

Al llarg de les sessions es treballen temes com els rumors, els estereotips, els prejudicis, el racisme i el sexisme, entre d'altres.

Actualment aquest projecte s'està desenvolupant a l'institut El Calamot i a l'institut Bruguers.